Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Dainuojame apie barsukąEismo saugumas ir barsukui svarbus
Sausio 27 dieną, 9 val. 45 min. į Panovių pradinio ugdymo skyriaus muzikinę pamoką, kurią vedė muzikos mokytojas Aurelijus Bacevičius, susirinko visi ugdytiniai su auklėtojomis ir keletas suaugusiųjų. Visi susirinkusieji išgirdo pasakojimą apie žiemos vidurį arba pusiaužiemį. Miške, savo oloje, barsukas nubunda ir iškiša galvą apsidairyti. Jeigu šviečia saulė, išsigąsta savo šešėlio ir sprunka atgal į guolį. Mūsų renginio tikslas buvo toks, kad visi drauge sukurtume ketureilius eilėraštukus saugaus eismo tema. Juk barsukas, prabudęs iš žiemos miego, gali nepastebėti aplink jį supančių pavojų. Tad mes, pedagogai ir tėvai, ugdytiniams skiepijame ne tik pagarbą gamtai ir gyvūnams, bet norime įtvirtinti žinias saugumo temomis. Pradėję renginį linksmomis dainelėmis ir žaidimais, vaikai patyrė daug linksmų ir džiugių akimirkų, sužinojo apie gamtos pokyčius bei orų kalendorių . Nieko nelaukdami vaikai greitai ėmė kurti eiles, skirtas barsuko saugumui. Kadangi dalyvaujame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“ ir gauname priemones vaikų apdovanojimams, tad už pastangas kuriant eilėraštukus visi buvo apdovanoti knygelėmis ir atšvaitais.
O kurti mes mokame:

* * *
Barsuk, būk tu atsargus,
Išlindęs iš žiemos miego.
Štai, imk liemenę, atšvaitus
Ir nebijok tu nieko.

***
Smagiai, džiugiai, draugingai
Barsukas į Panovius atšlepsėjo,
Su vaikais per visą dieną
Eismą mokytis pradėjo.

***
Mašinos gatvėmis važiuoja,
O tamsoje liemenė spindi...
Barsukas atšvaitą nešioja,
Ir visi pavojai dingę.

***
Miške, po egle,
Barsukas miegojo.
Pakilęs iš olos,
Užsisegė atšvaitą,
Ant dešinės letenos.

***
Mes supažindinsim barsuką su saugaus eismo pasiekimais,
Pravesim pamokėlę ir jam, ir jo šeimynai,
Ant keturių kojelių jiems atšvaitus uždėsim,
Kad po miškelį saugiai, drąsiai bėginėt galėtų.

***
Nors miegalius tas barsukas,
Tyliai girioje gyvena,
Bet jam atšvaitą uždėsim,
Kad saugus jis vaikštinėtų.

BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Bendra nuotraukaPiešimas vaikams yra tokia pat natūrali veikla, kaip žaidimas, vaikščiojimas, kalbėjimas. Tačiau mes, suaugę, dažnai užmirštame tokį atsipalaidavimo būdą tiesiog motyvuodami tuo, kad nemokame piešti arba trūksta laiko. Sausio 14 dieną Panovių pradinio ugdymo skyriaus mokiniai ir jų palydovai – bendruomeniečiai, surengė piešinių konkursą „Vaikai ir saugus eismas“. Kadangi dalyvaujame projektiniame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“, nusprendėme žinias apie saugų eismą įtvirtinti piešiant. Šiuo atveju, tyrinėdami įvairias piešimo technikas ir žaisdami su jomis, vaikai turi galimybę visa tai asocijuoti su aplinkos įvykiais bei žiniomis apie juos supantį pasaulį – šiuo atveju saugaus eismo.
Tai jau antrasis piešinių konkurso etapas, nes pirmąjį etapą pradėjome 2019 metų rugsėjo mėnesį. Tema buvo tokia pati – „Vaikai ir saugus eismas“. Tuomet vaikai piešė akvarele, spalvotais pieštukais bei kreidelėmis.
Antrame piešimo etape vaikai ir suaugusieji piešė guašu ant maistinės bei agro plėvelių. Piešiant ant agroplėvelės, guašas buvo laistomas tiesiog iš buteliukų. O tapyti ant maistinės plėvelės vaikams išties labai patiko. Kurdami darbelius neįprastomis priemonėmis, eksperimentuodami, vaikai patyrė džiugių akimirkų. Užsiėmimų metu ne tik vaikai, bet ir suaugusieji turėjo galimybę įtvirtinti saugaus eismo žinias. Tuo pačiu metu visi turėjo galimybę pabendrauti, aptarti labiausiai patikusius saugaus eismo piešinius bei pravestus renginius. Piešinių konkurso „Vaikai ir saugus eismas“ dalyviai buvo apdovanoti saugaus eismo priemonėmis. Renginio dalyviai mielai fotografavosi ir organizavo atliktų darbelių parodėlę.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Renginio vedančioji IngridaSausio 12-osios popietę panoviečiai rinkosi prie atminimo laužo, kur buvo pagerbiamas žuvusių už mūsų laisvę gynėjų atminiomas.Nors jau praėjo 29 metai nuo to laiko, bet tautos atmintis gyva bus tol, kol mes ją minėsime.
Šventę pradėjome eisena nuo kultūros namų, nešini Lietuvos trispalve ir degančiais fakelais, visi dalyviai patraukė link laužavietės. Renginys pradedamas Lietuvos himnu. Visus susirinkusius prie laužo pasveikino Panovių kultūrinių renginių organizatorė I. Jašinskaitė. Ji pasidalino įvykių liudininkų atsiminimais. Liepsnojantis laužas, skambanti patriotinė muzika sutelkė rimčiai, susikaupimui ir pokalbiams apie laisvės gynėjų auką bei nūdienos aktualijas. Panovių moterys, norėdamos atgaivinti to meto sąjūdžio dalyvių nuotaikas, plevenančio laužo fone vaišino karšta arbata ir gardžia koše.
Kadangi dalyvaujame „Saugus eismas bendruomenėse 2019“ konkurse, kurį organizuoja Lietuvos automobilų kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, atvykusiems svečiams ir kaimo žmonėms dalinome saugaus eismo priemones: atšvaitus ir liemenes. Šie atributai būtini dėvėti tamsiu paros metu. Juk šiemetinė žiema yra itin pavojinga pėstiesiems. Šalikelėse nėra sniego sluoksnio, kuris sutemus pašviesintų aplinką ir pagerintų matomumą. Priminėme, kad esant tokioms aplinkybėms, atsakingai turi elgtis pėstieji. Žmogus su atšvaitu yra matomas maždaug 3 kartus didesniu atstumu.
2019 metais ir pirmasis žiemos mėnuo pasižymėjo tragiškų eismo įvykių gausa. Lietuvos kelių policijos duomenimis, 2019 m. lapkritį dėl pėsčiųjų padarytų KET pažeidimų įvyko net 44 proc. eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės.
Pėsčiųjų elgsenos taisyklių būtina mokytis nuo pat mažų dienų. Čia pavyzdį pirmiausia turėtų rodyti tėvai, sutemus į gatvę su atžalomis eidami tik prisisegę atšvaitus, pagal poreikį – ir dėvėdami ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais.
Dėkojame Šilgalių pasienio užkardos pareigūnams ir jų vadovams už dalyvavimą rengiant šį laisvės gynėjų atminimo renginį. Tai buvo gražus pasieniečių bendravimo su gyventojais pavyzdys.

BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Saugūs esame išvykojePanovių kaimo bendruomenė, dalyvaudama konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse - 2019", aktyviai prisideda prie eismo kultūros ugdymo ir didesnio eismo saugumo keliuose. Įvairiuose vedamuose renginiuose vykdomas bendruomenių narių švietimas saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusių žmonių skaičių kelyje. Pasinaudodami kitų šalies bendruomenių gerąja patirtimi, gruodžio 28 d. panoviečiai organizavo reidą - akciją ,,Saugaus eismo priemonės ir aš“. Tai išimtinai saugaus eismo ir švietėjiško pobūdžio renginys, kurio metu buvo pabrėžiama saugaus eismo svarba. Jo tikslas buvo mokyti saugaus eismo taisyklių ir skatinti saugiai bei atsakingai elgtis keliuose. Akcijos-reido metu taip pat buvo stebėta, kaip Panovių kaimo gatvėse eismo dalyviai nešioja atšvaitus ar dėvi šviesą atspindinčias liemenes. Jų neturintiems priemonės buvo dovanojamos. Kadangi rudenį ir žiemą dažniau nukenčia vyresni žmonės, daugiau pėstieji ir dviratininkai, tai jiems buvo skiriamas didesnis dėmesys.

Panovių BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Tai bus mėgstamiausias įrenginysPanovių kaimo bendruomenės centras įgyvendino projektą „Panovių kaimo vaikų žaidimų aikštelės plėtra“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo taisykles. Projekto tikslas: skatinti Panovių gyventojų savarankiškumą tenkinant socialinius jų poreikius, stiprinant gyventojų sutelktumą bendruomeninei veiklai, sudarant jiems sąlygas dalyvauti sprendimų priėmime dėl socialinių poreikių tenkinimo. Tikslas atitinka 2019 m. gegužės 30 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą (protokolas Nr. 37-1). Juo buvo patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla: bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Visos šios projekto veiklos tenkina gyventojų poreikius.
Projektas tęstinis. Jau 2008 m. buvo vykdoma panaši veikla ,,Panovių kaimo bendruomenės pramogų ir poilsio parko įrengimas“. Tuo metu buvo naujai įrengta vaikų žaidimo aikštelė: pastatytos sūpuoklės, buomas, smėlio dėžė su dangčiu, suolas. Bėgant metams dalis įrenginių paseno, susidėvėjo. Todėl buvo nuspręsta atnaujinti įrenginius ir praplėsti vaikų žaidimų erdves. Į projekto vykdymo veiklą įtraukti vietos gyventojai, kurie savanorišku darbu prisidėjo prie aplinkos tvarkymo darbų: lapų grėbimo, akmenų ir šiukšlių rinkimo, medžių genėjimo bei žolės pjovimo. Projekto lėšomis įsigyta medžiagų, pagaminti ir įmontuoti planuoti įrenginiai. Prie vykdomo projekto bendruomenė prisidėjo ne tik savanorišku darbu, bet ir savo lėšomis, o vietos ūkininkai neatlygintinai parėmė transportu.
Viešas projekto pristatymas Panovių kaimo bendruomenei pateikiamas tinklalapyje www.panoviai.lt, taip pat informaciniame leidinyje „Panovietis“, fb paskyroje Ožkinė. Numatoma įvykdytą projektą aptarti ir numatyti projektinės veiklos gaires ateičiai bendruomenės narių visuotinio susirinkimo metu 2020 m.

BC informacija