Panovių BC

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Susirinkimo dalyviaiKiekviename mieste, miestelyje ar kaime atsiranda aktyvių, iniciatyvių žmonių, kurie siekia dalyvauti sprendžiant savo gyvenamosios vietovės viešuosius reikalus. Yra sukurta nemažai įrankių, leidžiančių gyventojams dalyvauti savivaldos procesuose, ir kai kuriais atvejais gyventojai jais gana aktyviai naudojasi. Tai patvirtino lapkričio 19 d. bendruomenės namuose gausiai susirinkę Panovių seniūnaitijos gyventojai. Susirinkimo tikslas - išrinkti Panovių seniūnaitijos seniūnaitį, kuris būtų aktyvus, išmanantis gyventojas, paskatinantis ir kitus domėtis bei dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Seniūnaitis nėra pareigūnas, ar Savivaldybės institucija.
Pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką (toliau - Tvarka), seniūnaitis renkamas 4 metams, dirba visuomeniniais pagrindais, atstovaudamas vietos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.
Susirinkimo metu Kudirkos Naumiesčio sekretorė Rasa Staugaitienė ir seniūnas – mentorius Algimantas Baubonis priminė seniūnaičio rinkimo procedūrą. Iškeltas vienas vienintėlis kandidatas – Valdas Pikžirnis. Jo iškėlimo procedūra atitinka visus Tvarkos reikalavimus. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė Valdo Pikžirnio kandidatūrai.
Norime mūsų seniūnaičiui palinkėti: rūpintis bendruomenės interesais ir tinkamai atstovauti bendruomenei seniūnijoje, savivaldybėje bei savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.

Irena Jurkšienė, BC pirmininko pavaduotoja

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Šakių rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-275 patvirtino Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašą“. Šis aprašas reglamentuoja gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų ir atšaukimo tvarką bei sąlygas. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Jis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnaičio rinkimų data, laikas, vieta, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, viešai seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų.
Seniūnaičių rinkimus organizuoja ir vykdo: seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų – seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnas.
Kandidatus į seniūnaičius siūlo tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, bendruomeninės organizacijos, gyventojai. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti ne mažiau kaip 20 seniūnaitijos gyventojų, kuriems siūlymo pateikimo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę.
Pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, seniūnas sudaro kandidatų į seniūnaičius sąrašą, kuriame pasiūlyti kandidatai surašomi abėcėlės tvarka pagal kandidatų pavardes, ir likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki seniūnaičio rinkimų, kandidatų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas.
Kviečiame visus Panovių gyventojus 2019 m. lapkričio 19 d. 16 val. aktyviai dalyvauti seniūnaičio rinkimuose. Rinkimai įvyks Panovių bendruomenės centro patalpose.
Su seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarka galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt.

BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

D.JazukevičienėSpalio 30 d. Marijampolėje buvo rengiamas 4-asis švietimo vadovų ir lyderių renginys, kuriame buvo paskelbti ir apdovanoti konkurso „Švietimo vadovų apdovanojimai 2019“ nugalėtojai.
„Reikia švietimą vėl pastatyti nuo galvos ant kojų,“ – sako garsi švietimo ekspertė Vilija Targamadzė. Jos nuomone - ši užduotis šiandien laikosi tik ant vertybėmis savo darbą grindžiančių bei kolegomis pasitikinčių ugdymo įstaigų vadovų.
Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos buvo vertinami nominantai – asmeninis vadovo pavyzdys, sprendimai, kurie didina ugdymo kokybę, inovatyvumas ir nuoseklumas.
Lietuvos švietimo vadovų forumas kasmet organizuojamas vis kitame Lietuvos mieste ir miestelyje, siekiant, kad regionai neliktų užmiršti.
Neformalaus ugdymo srityje apdovanojimą pelnė panovietė, MB „Lavina LT“ direktorė Diana Jazukevičienė.
Panovių kaimo bendruomenė nuoširdžiai sveikina Dianą Jazukevičienę ir jos šeimą su garbingu apdovanojimu.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Mažieji talkininkaiPanovių bendruomenės centro valdyba, atsiliepdama į Sintautų Akademijos vadovo V.Girdausko kvietimą uždegti žvakutę ant senųjų kaimo kapinaičių, artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai, organizavo talką - išvyką. 19-vietis autobusiukas buvo pilnutėlis. Jame susėdo būrys geranoriškai nusiteikusių: darbštuolių Panovių kaimo moterų, Panovių skyriaus mokinukų, su jais laisvalaikio salės darbuotoja Ingrida ir Turčinų bendruomenės centro aktyvistė Vilija.
Pirmasis išvykos taškas - choreografo J.Lingio gimtinė. Šiais metais minime šio garsaus žmogaus, vadinamo Lietuvos šokio tėvu, 100-ąsias gimimo metines. Ingrida talkos dalyvius trumpai supažindino su J.Lingio biografija. Tuomet kibome į darbą: sutvarkėme aplinką aplink koplytstulpį, padėjome gėlių puokštes ir uždegėme žvakutes.
Kelionė tęsėsi tvarkant Gyliškių, Jundilų, Kasikėnų, Vaišvilų, Turčinų, Žaltynų kapinaites. Išvykos dalyviai pamatė pastatytus įspūdingus koplytstulpius Gyliškių, Kasikėnų (V.Girdausko iniciatyva), Jundilų (Pr.Endriukaičio lėšomi kapinaitėse. Talkininkai uždegė žvakutes ir padėjo gėlių prie pavasarininkų, Gediminaičių stulpų paminklų Turčinuose ir Kasikėnuose.
Panoviuose esančios kapinaičių ir Gediminaičių stulpų paminklų tvarkymas dėl krintančių lapų gausos, paliktas vėlesnėms dienoms. Tačiau neabejojame, kad kaip ir kasmet, kitų panoviečių dėka, jie bus sutvarkyti.

Irena Jurkšiėnė, BC pirmininko pavaduotoja

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Apdovanotos šeimininkėsSpalio 19-osios vakarą, nešini kvapnių pyragų, rinkosi panoviečiai į rudens derliaus šventę „Rudens skonio simfonija“, kurią organizavo bendruomenės centro aktyvas ir laisvalaikio salės darbuotojai. Derliaus šventės tradicija - dėkojimas žemdirbiams už užaugintą derlių. Šviežiai keptos juodos duonelės kepaliuką simboliškai padėti ant stalo įteikėme vyriausiai bc valdybos narei G.Endriukaitienei.
Rudens šventėje svečiavosi Kudirkos Naumiesčio bendruomenės „Naumiestiečių sambūris“ bei Turčinų bendruomenės atstovai. Šventės metu žiūrovai ragavo, vertino pyragus bei rinko geriausią gaspadinę. Daugiausiai balsų pelnė turčiniškės I.Švelnienės pyragas „Meduolinis“, antrąją vietą laimėjo Vilijos Išganaitienės „Margutis“, o trečioji vieta atiteko naumiestiečių „Duonos tortui“.
Pasivaišinti skaniu kugeliu kvietė turčiniškiai. Vakaro metu moterys dalyvavo darbščių rankelių miklumo varžybose, stengėsi įminti mįsles, demonstravo rudens madas. Žiūrovus šmaikščiais juokeliais linksmino K.Naumiesčio kultūros centras „Kanapa“ (vad. L.Mockevičienė). Skambias dainas dovanojo romansinės muzikos kapela „Liocai R+“ (vad. Albinas Šlakaitis), kurie kvietė ne tik padainuoti, bet ir rateliu pasisukti. Panoviškiai pravedė saugaus eismo viktoriną, kurią laimėjo svečiai. Juos projekto vadovė Virginija Gylienė apdovanojo atšvaitais ir kitais prizais. Smagiai nusiteikę dalyviai linksminosi iki vakaro vėlumos.

BC informacija