Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

01Valstybės diena, žinoma kaip Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena. Lietuviai šią dieną mini nuo 1991 m. ir ja prisimena pirmojo bei vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą- 1253m. Šios ypatingos dienos proga viso pasaulio lietuviai jungiasi ir į vieningą iniciatyvą – 21 val. visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Tad ir šiemet, prisimenant šalies istoriją, jau dvyliktąjį kartą į Panovių kaime esantį J.Lingio parką iškilminga eisena buvo atnešta Trispalvė, kurią lydėjo tautiškais drabužiais pasipuošę mokiniai, Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai bei nemažas būrys bendruomeniečių. Panoviečiai susirinko giedoti Lietuvos himną prie ,,Lietuvaitės“ skulptūros lygiai 21 valandą.
Šia proga visus susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas B.P.Vainius ir paragino visiems drauge darniai sugiedoti Tautišką giesmę. Žodį tarti buvo pasiūlyta ir pasieniečiams. Vėliau eiles apie Lietuvą skaitė lituanistė E. Valaitienė, kuri, be abejo, ragino nepamiršti ir jos sukurto Panovių kaimo himno. Pakili nuotaika, darna, bendrystės jausmas vienijo tiek jaunus, tiek vyresniuosius kaimo žmones, gausiai susirinkusius paminėti Valstybės dieną ir drauge giedoti ,,Tautišką giesmę“. Kiek vėliau, prie arbatos puodelio buvo aptartos įvairios šių dienų aktualijos. Laisvalaikio salėje veikė Tomo Pratašiaus fotografijų paroda ,,Saulėlydžiai“, kurią bus galima dar apžiūrėti visą liepos mėnesį. Dėkojame parodos autoriui, taip pat dėkojame Šilgalių užkardos pasieniečiams už dalyvavimą renginyje.
Tegul praeities tvirtybė, garbinga tautos istorija suteikia naujų jėgų mūsų darbams ir siekiams.

BC informacija

02 03 04 05 06