Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

06Panovių kaimo bendruomenės centras įgyvendindamas Šakių VVG strategijos projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ rugpjūčio 19 d. lankėsi Aukštaitijos regione. Projekte numatyta surengti tris patirtinio mokymosi stažuotes skirtinguose Lietuvos regionuose ( Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Žemaitijoje) susipažįstant su bendruomeninio verslo pavyzdžiais.
Pažintis su Aukštaitijos regiono bendruomenių verslumo neatsitiktinai buvo pasirinktas Zarasų raj. Čia Antalieptėje įsikūręs Inovatorių slėnis tapo visos Lietuvos socialinio verslo centru. Būtent šioje vietoje ir prasidėjo Panovių bendruomeniečių stažuotės diena. Inovatorių slėnis- tai socialinis verslas, kurio pirminė misija yra ne tik generuoti pelną, tačiau savo darbu visų pirma teikti naudą bendruomenei, spręsti opiausias socialines problemas, prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, o taip pat, kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti. Čia susirenka įvairiausių sričių specialistų, o iš naujų pažinčių gimsta socialinės, kultūrinės, aplinkosauginės ir verslo idėjos, šviesinančios mūsų dabartį ir ateitį.
Susipažinę su bendruomenės centru, kuriame jau nuo ankstyvo ryto buvo ruošiami pietūs čia besimokantiems Molėtų krašto VVG nariams, aplankėme buvusį basųjų karmeličių vienuolyną, kuriame įsikūrę Inovatorių slėnis. Čia vyksta daug įvairų seminarų, stovyklų ir konferencijų. Kiekvienas patalpų kampelis išnaudojamas įvairioms veikloms.
Dusetų miestelyje nors gyvena vos daugiau nei 600 gyventojų, tačiau jame vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Čia veikia ir modernus kultūros centras, veikia aktyvi bendruomenė ir bendruomenės aktyvisto Eriko Čypo iniciatyva įkurtas amatų centras. Įdomūs pasakojimai ir legendos apie šių kraštų amatus ne vienam paliko gilų įspūdį. Savo meistrystės paslaptimis dalinosi pats amatų centro įkūrėjas Erikas Čypas.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

01Valstybės diena, žinoma kaip Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena. Lietuviai šią dieną mini nuo 1991 m. ir ja prisimena pirmojo bei vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą- 1253m. Šios ypatingos dienos proga viso pasaulio lietuviai jungiasi ir į vieningą iniciatyvą – 21 val. visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Tad ir šiemet, prisimenant šalies istoriją, jau dvyliktąjį kartą į Panovių kaime esantį J.Lingio parką iškilminga eisena buvo atnešta Trispalvė, kurią lydėjo tautiškais drabužiais pasipuošę mokiniai, Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai bei nemažas būrys bendruomeniečių. Panoviečiai susirinko giedoti Lietuvos himną prie ,,Lietuvaitės“ skulptūros lygiai 21 valandą.
Šia proga visus susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas B.P.Vainius ir paragino visiems drauge darniai sugiedoti Tautišką giesmę. Žodį tarti buvo pasiūlyta ir pasieniečiams. Vėliau eiles apie Lietuvą skaitė lituanistė E. Valaitienė, kuri, be abejo, ragino nepamiršti ir jos sukurto Panovių kaimo himno. Pakili nuotaika, darna, bendrystės jausmas vienijo tiek jaunus, tiek vyresniuosius kaimo žmones, gausiai susirinkusius paminėti Valstybės dieną ir drauge giedoti ,,Tautišką giesmę“. Kiek vėliau, prie arbatos puodelio buvo aptartos įvairios šių dienų aktualijos. Laisvalaikio salėje veikė Tomo Pratašiaus fotografijų paroda ,,Saulėlydžiai“, kurią bus galima dar apžiūrėti visą liepos mėnesį. Dėkojame parodos autoriui, taip pat dėkojame Šilgalių užkardos pasieniečiams už dalyvavimą renginyje.
Tegul praeities tvirtybė, garbinga tautos istorija suteikia naujų jėgų mūsų darbams ir siekiams.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

05Birželio 19 dieną iš pat ryto Panoviuose užvirė darbas, nes kaimo jaunimo iniciatyva buvo suorganizuota talka. Buvo laukiami visi, kas norėjo ir galėjo prisidėti prie bendro tikslo: kiek tik leis jėgos, nes oras tą dieną alino karščiu, sutvarkyti savo vietovę. Lai aplinka, kurioje mes gyvename ar dirbame, taptų gražesnė ir mielesnė mūsų pačių akiai. Tvarkyti kaimo aplinkos susirinko nemažas būrys talkininkų, netgi ir moksleivių, apsiginklavusių darbo įrankiais ir ryžtu. Pasiskirstę darbus vieni grėbė užsilikusius lapus ir krovė tiesiai į traktorių išvežimui, kiti genėjo priaugusias nereikalingas medžių išaugas, o treti trimeriais pjovė parko ir stadiono teritorijų pašalėse peraugusią žolę.. Taip pat buvo tvarkoma J.Lingio parke esanti senoji vaikų žaidimų aikštelė, nušluotos prie parduotuvės paklotos trinkelės, nušienauta maudynių vieta prie Šešupės. To pasekoje aplinka tapo tvarkingesnė, švaresnė, erdvesnė. O vakare, po karštos dienos darbų, visi buvo pakviesti pas Jūratę į sodybą vakarienės- ant laužo virtos ,,Ypatingosios“ košės , keptos duonos su česnaku.Tad ir ateityje būkime neabejingi mus supančiai aplinkai. Ačiū organizatoriams.

 BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Vilija IšganaitienėKaimynų nesirenkame, skirtingai nei draugų, likimas mums juos priskiria, duoda, padovanoja. Arčiausiai mūsų gyvena ne draugai, ne giminaičiai, net ir ne bendradarbiai, o tiesiog kaimynai. Visiškai svetimi, niekaip su mumis nesusiję žmonės, visiškai atsitiktinai atsiradę itin artimoje aplinkoje. Visa kaimyniškumo esmė atsiskleidžia lietuvių liaudies patarlėje: ,,Giminė už mylios, o kaimynas už tvoros“.
Nominacijai „Kaimynų kaimynas“ mūsų bendruomenės centras pristato panoviškės Vilijos Išganaitienės kandidatūrą. Nutarėm giliau „pasikapstyti“ ir parodyti kokią įtaką daro šeima, jos santykiai ir bendravimas su kaimynais bei visuomene. Juk buvimas tarp žmonių formuoja, kuria ne tik vienos šeimos paveikslą, bet ir daro įtaką tai kaimynų bendruomenei.
Vilija gimė Turčinuose, būdama antras vaikas keturių vaikų šeimoje. Pasak mamos, ilgametės pedagogės, „Vilija kaip ir kiekvienas vaikas gyveno savo vaikišką gyvenimą. Jis buvo paženklintas ir nusivylimų, ir geros nuotaikos. Geriausius savo genus ji paveldėjo iš Tėvuko ir Tėčio. O jie yra tokie: taikumas, vaišingumas, draugiškumas ir meilė savo artimiesiems. Turėjo ir dabar turi daug mokyklos laikų draugių ir draugų. Su visais palaiko draugiškus santykius, net ant pažįstamų mirusiųjų kapo pasodina gėlę arba uždega žvakelę. Vyresniuosius pradžiugina dėmesiu, geru žodžiu arba pačios pagaminta dovanėle“. Tokius nuoširdžius padėkos žodžius motina skiria Vilijai už meilę, pagalbą, dėmesį.
Į Panovius Vilija atvyko kaip kaimo marti, ištekėjusi už Algirdo Išganaičio. Tai buvo 1983 metai. Pasak Vilijos: „Kas gali būti gražiau už šį mūsų visų nuostabų kaimą Panovius. Čia gimė ir augo mūsų 4 vaikai, kurie gyvena ir dirba Lietuvoje, Kaune. Labai myliu savo kaimą ir visus kaimo žmones. Kaip gali nemylėti, juk ir aš esu šio gražaus kaimo maža dalelytė. Kai susitinku panovietį, visada pakalbinu, pasidomiu, kaip laikosi, kokia jo sveikata, kuo džiaugiasi, kuo gyvena? Jau praėjo 9 metai, kaip palaidojau savo mylimą vyrą, gerą draugą, savo žmogų, vaikų mylimą tėtį. Gyvenimas yra nuostabus, myliu jį visa širdimi. O gyvenimo vingiai, tikiuosi, lydės dar ilgai ilgai, kol gyvensiu, mylėsiu, kursiu grožį ir lauksiu sugrįžtančių vaikų ir vaikaičių.“
O ką gali pasakyti Vilijos kaimynai?

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Metinė veiklos ir finansinė ataskaitos paruoštos balandžio mėn. ir pateiktos bendruomenės nariams elektroniniu paštu arba individualiai laikraštuko „Panovietis“ forma.

BC informacija

2020 m. bendruomenės centro veiklos ataskaita