Panovių BC

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Virginijai GylieneiRudenėjantis oras ir trumpėjančios dienos bendruomeniečių nebaugina. Visi džiaugiamės galimybe po ilgo laiko vėl susibėgti krūvon, pasimatyti su senais draugais, užmegzti naujas pažintis. Ir susitikti ne bet kur, o Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusiame Kudirkos Naumiestyje.
Šioje bendruomenių šventėje „Bendrystė mus vienija“ Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase Padėkos raštu buvo apdovanota mūsų bendruomenės centro narė Virginija Gylienė. Džiaugiamės, kad Virginijos kūrybiškas ir prasmingas savanoriškas darbas, kurį atlieka kantriai ir su meile – įvertintas.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

03Rugsėjo 11d. Panovių kaimo bendruomenės centro nariai lankėsi Lazdijų rajone: Vidzgailuose, Gegutėje ir Veisėjuose. Buvo pasirinkta Lazdijų rajonas todėl, kad jie turėjo labai panašią situaciją kaip ir mes - įveiklintas senas neveikiančias mokyklas.Norėjosi konkrečių pavyzdžių, kaip galėtumėte prikelti naujam gyvenimui veiklą Panovių senoje mokykloje. Tiek Vaizgiryje įveiklinta buvusi sena kolūkio kontora, o Gegutės bendruomenėje būtent senoji mokykla. Veisiejai pasirinkta, nes jie turi gilias tradicijas viešųjų erdvių tvarkymo pagal tematikas: Šv. Jurgio ir liaudies pasakų motyvais.Pasirinkta tos bendruomenės, kurių pavyzdžiai būtų labai naudingi Panovių bendruomenei.
Šie norai buvo įgyvendinti projekto“ Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ lėšomis. Vietos projektas buvo parengtas pagal Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (VPS „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. VVG-VALD-2020-04).
Vidzgailų bendruomenė įsikūrusi buvusioje kolūkio kontoroje. Džiugu, kad mažame kaimelyje yra tokių puikių žmonių, kaip verslininkas Gintautas Kūlokas, kuris savo lėšomis suremontavo patalpas, kurias įveiklinti patikėjo kaimo bendruomenei. Vidzgailų bendruomenės pirmininkė išsamiai papasakojo apie bendruomenės namuose organizuojamą veiklą. Čia veikia vaikų dienos centras, vykdoma suaugusiųjų neformalus švietimas, rengiamos edukacinės programos. Džiugu, kad mažame kaimelyje ir jaunimas turi kur susiburti. Yra biliardo stalas, televizorius. Viename pastate užtenka vietos tiek jaunam, tiek ir senam. Bendruomenė ieško naujų veiklų ir jaunimo iniciatyva planuoja įgyvendinti antrinių žaliavų perdirbimo projektą. Turi idėją iš panaudotų palečių gaminti lauko baldus.
Gegutės bendruomenėje mus pasitiko kaimo personažai Jani ir Prani (viena iš jų pati bendruomenės pirmininkė), kurios pristatė Gegutės kaimo įžymybes. Nors kaimelyje gyvena tik 19 gyventojų, bet tikrai verta aplankyti. Čia gyveno ir dirbo vienas žymiausių XX a. pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises kunigas Juozas Zdebskis. Apie jo veiklą pasakojo seniausia kaimo gyventoja, kuri asmeniškai pažinojo kunigą. Tai puiki idėja, kad pristatytų gyvieji to laikmečio liudytojai, nes jie geriausia perteikia savo patirtus išgyvenimus. Aplankę Šlavantų bažnytėlę pasukome bendruomenės centro link, kur visame kelyje mus pasitiko įvairios mažosios infrastruktūros detalės, primenančios šios vietovės unikalumą ir bendruomenės veiklą. Tai ir senoji klėtelė- kromelis, meilės suolelis, inkilų parkas, mezgėjų ir geriausios močiutės suoleliai. Senosios mokyklos pastate išnaudota kiekviena buvusi klasė. Čia gali pabūti ir senoje klasėje, pasidairyti po muziejaus eksponatus, pats išsideginti sau medinį suvenyrą, paragauti vietinės žuvienės, kuri neseniai tapo Lietuvos čempione, vietinių dzūkiškų bandų ir net pasivažinėti karieta. Visą šį paslaugų paketą organizuoja vietos gyventojai. Džiugu, kad taip vieningai vystomas bendruomeninis verslas.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Ingridai ir GiedriuiKoks stebuklas visgi tas gyvenimas, kiek daug gražių, gerų ir nuostabių žmonių jis dovanoja mums, kai galbūt net nesitikim. Tarp tiek daug veidų ir širdžių jūs radote vienas kitą. Vertinkite vienas kitą, branginkite, mylėkite, paguoskite, palaikykite, būkite vienas kitam geriausi draugai. Raskite kasdienybėje nors keletą akimirkų stebuklo, kad neprastumėte kantrybės, o svarbiausia nepaleiskite vienas kito rankos, laikykitės susikibę jomis, kad ir kokie vėjai pūstų. Būkite labai laimingi ir tegul jūsų meilė šviečia Jums net ir tamsiausioje naktyje.

Sutuoktuvių proga Jus sveikina Panovių kaimo bendruomenė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

06Panovių kaimo bendruomenės centras įgyvendindamas Šakių VVG strategijos projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ rugpjūčio 19 d. lankėsi Aukštaitijos regione. Projekte numatyta surengti tris patirtinio mokymosi stažuotes skirtinguose Lietuvos regionuose ( Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Žemaitijoje) susipažįstant su bendruomeninio verslo pavyzdžiais.
Pažintis su Aukštaitijos regiono bendruomenių verslumo neatsitiktinai buvo pasirinktas Zarasų raj. Čia Antalieptėje įsikūręs Inovatorių slėnis tapo visos Lietuvos socialinio verslo centru. Būtent šioje vietoje ir prasidėjo Panovių bendruomeniečių stažuotės diena. Inovatorių slėnis- tai socialinis verslas, kurio pirminė misija yra ne tik generuoti pelną, tačiau savo darbu visų pirma teikti naudą bendruomenei, spręsti opiausias socialines problemas, prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, o taip pat, kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti. Čia susirenka įvairiausių sričių specialistų, o iš naujų pažinčių gimsta socialinės, kultūrinės, aplinkosauginės ir verslo idėjos, šviesinančios mūsų dabartį ir ateitį.
Susipažinę su bendruomenės centru, kuriame jau nuo ankstyvo ryto buvo ruošiami pietūs čia besimokantiems Molėtų krašto VVG nariams, aplankėme buvusį basųjų karmeličių vienuolyną, kuriame įsikūrę Inovatorių slėnis. Čia vyksta daug įvairų seminarų, stovyklų ir konferencijų. Kiekvienas patalpų kampelis išnaudojamas įvairioms veikloms.
Dusetų miestelyje nors gyvena vos daugiau nei 600 gyventojų, tačiau jame vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Čia veikia ir modernus kultūros centras, veikia aktyvi bendruomenė ir bendruomenės aktyvisto Eriko Čypo iniciatyva įkurtas amatų centras. Įdomūs pasakojimai ir legendos apie šių kraštų amatus ne vienam paliko gilų įspūdį. Savo meistrystės paslaptimis dalinosi pats amatų centro įkūrėjas Erikas Čypas.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

01Valstybės diena, žinoma kaip Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena. Lietuviai šią dieną mini nuo 1991 m. ir ja prisimena pirmojo bei vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą- 1253m. Šios ypatingos dienos proga viso pasaulio lietuviai jungiasi ir į vieningą iniciatyvą – 21 val. visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Tad ir šiemet, prisimenant šalies istoriją, jau dvyliktąjį kartą į Panovių kaime esantį J.Lingio parką iškilminga eisena buvo atnešta Trispalvė, kurią lydėjo tautiškais drabužiais pasipuošę mokiniai, Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai bei nemažas būrys bendruomeniečių. Panoviečiai susirinko giedoti Lietuvos himną prie ,,Lietuvaitės“ skulptūros lygiai 21 valandą.
Šia proga visus susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas B.P.Vainius ir paragino visiems drauge darniai sugiedoti Tautišką giesmę. Žodį tarti buvo pasiūlyta ir pasieniečiams. Vėliau eiles apie Lietuvą skaitė lituanistė E. Valaitienė, kuri, be abejo, ragino nepamiršti ir jos sukurto Panovių kaimo himno. Pakili nuotaika, darna, bendrystės jausmas vienijo tiek jaunus, tiek vyresniuosius kaimo žmones, gausiai susirinkusius paminėti Valstybės dieną ir drauge giedoti ,,Tautišką giesmę“. Kiek vėliau, prie arbatos puodelio buvo aptartos įvairios šių dienų aktualijos. Laisvalaikio salėje veikė Tomo Pratašiaus fotografijų paroda ,,Saulėlydžiai“, kurią bus galima dar apžiūrėti visą liepos mėnesį. Dėkojame parodos autoriui, taip pat dėkojame Šilgalių užkardos pasieniečiams už dalyvavimą renginyje.
Tegul praeities tvirtybė, garbinga tautos istorija suteikia naujų jėgų mūsų darbams ir siekiams.

BC informacija