Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Susirinkimo dalyviaiPanovių kaimo bendruomenės centras susikūrė tam, kad aktyvintų kaimo gyventojus, teiktų idėjas ir iniciatyvas valdžiai, darytų gerus darbus mūsų kaimo labui, skatintų bendravimą ir bendradarbiavimą, o per finansuojamas projektines veiklas pritrauktų lėšų kaimo gerbūvio kėlimui.
Gegužės 19 d., pavakare, bendruomenės centro nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Jame dalyvavo ne visi, bet pilnai pakako kvorumo sprendimams priimti. Susirinkimo metu buvo apsvarstytos ir patvirtintos 2022 m. Panovių kaimo bendruomenės centro veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos. Darbų atlikta nemažai: tai ir tradicinės šventės, atstovavimas bendruomenei rajono ir šalies masto renginiuose, projektinė veikla, organizuota išvažiuojamoji patirtinio mokymo stažuotė Žemaitijos regione, dalyvauta saugaus eismo renginiuose, organizuotas susitikimas su „Ekspedicija baidarėmis Šešupe 600“ dalyviais, Adventinė popietė, suburtas vasaros palydų renginys „Uždaro vasara vartus“, dalyvauta žiedinio turizmo maršruto rengime ir filmuko apie Panovius sukūrime. Kai didžiosios metų šventės būna jau visai šalia, daugelį aplanko šventinio pasiruošimo džiaugsmai. Bendruomenės centro pirmininko Bernardino Vainiaus iniciatyva bendruomeniečiai ėmėsi J.Lingio parko papuošimo darbų. Pirmininkui aktyviai talkino Nijolė Bartišienė, Edita Antanaitienė, Aurimas Greičius, Linas Vaišnoras, Marius Petraitis, Justas Lozoraitis. Visi buvo sumanūs ir kūrybingi.
BC valdyba teikė projektą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą. Gavome finansavimą šeštai veiklai „Vaikų, jaunimo sportui ir sveikatinimui“. Projekto metu įsigyti ir pastatyti sporto zonoje du treniruokliai
Suvedus rezultatus pastebėta, kad keičiasi kaimo demografinė situacija. Panovių kaime gyvena apie 224 gyventojai. Vyriausias gyventojas - Antanas G. - 96 metai, jauniausia gyventoja – Lilita S., nepilnai mėnesio. Keičiasi ir bendruomenės centro narių statistiniai rodikliai. Šiuo metu - 52 nariai, iš jų 38 moterys.

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Virginijai GylieneiRudenėjantis oras ir trumpėjančios dienos bendruomeniečių nebaugina. Visi džiaugiamės galimybe po ilgo laiko vėl susibėgti krūvon, pasimatyti su senais draugais, užmegzti naujas pažintis. Ir susitikti ne bet kur, o Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusiame Kudirkos Naumiestyje.
Šioje bendruomenių šventėje „Bendrystė mus vienija“ Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase Padėkos raštu buvo apdovanota mūsų bendruomenės centro narė Virginija Gylienė. Džiaugiamės, kad Virginijos kūrybiškas ir prasmingas savanoriškas darbas, kurį atlieka kantriai ir su meile – įvertintas.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

03Rugsėjo 11d. Panovių kaimo bendruomenės centro nariai lankėsi Lazdijų rajone: Vidzgailuose, Gegutėje ir Veisėjuose. Buvo pasirinkta Lazdijų rajonas todėl, kad jie turėjo labai panašią situaciją kaip ir mes - įveiklintas senas neveikiančias mokyklas.Norėjosi konkrečių pavyzdžių, kaip galėtumėte prikelti naujam gyvenimui veiklą Panovių senoje mokykloje. Tiek Vaizgiryje įveiklinta buvusi sena kolūkio kontora, o Gegutės bendruomenėje būtent senoji mokykla. Veisiejai pasirinkta, nes jie turi gilias tradicijas viešųjų erdvių tvarkymo pagal tematikas: Šv. Jurgio ir liaudies pasakų motyvais.Pasirinkta tos bendruomenės, kurių pavyzdžiai būtų labai naudingi Panovių bendruomenei.
Šie norai buvo įgyvendinti projekto“ Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ lėšomis. Vietos projektas buvo parengtas pagal Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (VPS „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. VVG-VALD-2020-04).
Vidzgailų bendruomenė įsikūrusi buvusioje kolūkio kontoroje. Džiugu, kad mažame kaimelyje yra tokių puikių žmonių, kaip verslininkas Gintautas Kūlokas, kuris savo lėšomis suremontavo patalpas, kurias įveiklinti patikėjo kaimo bendruomenei. Vidzgailų bendruomenės pirmininkė išsamiai papasakojo apie bendruomenės namuose organizuojamą veiklą. Čia veikia vaikų dienos centras, vykdoma suaugusiųjų neformalus švietimas, rengiamos edukacinės programos. Džiugu, kad mažame kaimelyje ir jaunimas turi kur susiburti. Yra biliardo stalas, televizorius. Viename pastate užtenka vietos tiek jaunam, tiek ir senam. Bendruomenė ieško naujų veiklų ir jaunimo iniciatyva planuoja įgyvendinti antrinių žaliavų perdirbimo projektą. Turi idėją iš panaudotų palečių gaminti lauko baldus.
Gegutės bendruomenėje mus pasitiko kaimo personažai Jani ir Prani (viena iš jų pati bendruomenės pirmininkė), kurios pristatė Gegutės kaimo įžymybes. Nors kaimelyje gyvena tik 19 gyventojų, bet tikrai verta aplankyti. Čia gyveno ir dirbo vienas žymiausių XX a. pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises kunigas Juozas Zdebskis. Apie jo veiklą pasakojo seniausia kaimo gyventoja, kuri asmeniškai pažinojo kunigą. Tai puiki idėja, kad pristatytų gyvieji to laikmečio liudytojai, nes jie geriausia perteikia savo patirtus išgyvenimus. Aplankę Šlavantų bažnytėlę pasukome bendruomenės centro link, kur visame kelyje mus pasitiko įvairios mažosios infrastruktūros detalės, primenančios šios vietovės unikalumą ir bendruomenės veiklą. Tai ir senoji klėtelė- kromelis, meilės suolelis, inkilų parkas, mezgėjų ir geriausios močiutės suoleliai. Senosios mokyklos pastate išnaudota kiekviena buvusi klasė. Čia gali pabūti ir senoje klasėje, pasidairyti po muziejaus eksponatus, pats išsideginti sau medinį suvenyrą, paragauti vietinės žuvienės, kuri neseniai tapo Lietuvos čempione, vietinių dzūkiškų bandų ir net pasivažinėti karieta. Visą šį paslaugų paketą organizuoja vietos gyventojai. Džiugu, kad taip vieningai vystomas bendruomeninis verslas.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Ingridai ir GiedriuiKoks stebuklas visgi tas gyvenimas, kiek daug gražių, gerų ir nuostabių žmonių jis dovanoja mums, kai galbūt net nesitikim. Tarp tiek daug veidų ir širdžių jūs radote vienas kitą. Vertinkite vienas kitą, branginkite, mylėkite, paguoskite, palaikykite, būkite vienas kitam geriausi draugai. Raskite kasdienybėje nors keletą akimirkų stebuklo, kad neprastumėte kantrybės, o svarbiausia nepaleiskite vienas kito rankos, laikykitės susikibę jomis, kad ir kokie vėjai pūstų. Būkite labai laimingi ir tegul jūsų meilė šviečia Jums net ir tamsiausioje naktyje.

Sutuoktuvių proga Jus sveikina Panovių kaimo bendruomenė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

06Panovių kaimo bendruomenės centras įgyvendindamas Šakių VVG strategijos projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ rugpjūčio 19 d. lankėsi Aukštaitijos regione. Projekte numatyta surengti tris patirtinio mokymosi stažuotes skirtinguose Lietuvos regionuose ( Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Žemaitijoje) susipažįstant su bendruomeninio verslo pavyzdžiais.
Pažintis su Aukštaitijos regiono bendruomenių verslumo neatsitiktinai buvo pasirinktas Zarasų raj. Čia Antalieptėje įsikūręs Inovatorių slėnis tapo visos Lietuvos socialinio verslo centru. Būtent šioje vietoje ir prasidėjo Panovių bendruomeniečių stažuotės diena. Inovatorių slėnis- tai socialinis verslas, kurio pirminė misija yra ne tik generuoti pelną, tačiau savo darbu visų pirma teikti naudą bendruomenei, spręsti opiausias socialines problemas, prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, o taip pat, kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti. Čia susirenka įvairiausių sričių specialistų, o iš naujų pažinčių gimsta socialinės, kultūrinės, aplinkosauginės ir verslo idėjos, šviesinančios mūsų dabartį ir ateitį.
Susipažinę su bendruomenės centru, kuriame jau nuo ankstyvo ryto buvo ruošiami pietūs čia besimokantiems Molėtų krašto VVG nariams, aplankėme buvusį basųjų karmeličių vienuolyną, kuriame įsikūrę Inovatorių slėnis. Čia vyksta daug įvairų seminarų, stovyklų ir konferencijų. Kiekvienas patalpų kampelis išnaudojamas įvairioms veikloms.
Dusetų miestelyje nors gyvena vos daugiau nei 600 gyventojų, tačiau jame vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Čia veikia ir modernus kultūros centras, veikia aktyvi bendruomenė ir bendruomenės aktyvisto Eriko Čypo iniciatyva įkurtas amatų centras. Įdomūs pasakojimai ir legendos apie šių kraštų amatus ne vienam paliko gilų įspūdį. Savo meistrystės paslaptimis dalinosi pats amatų centro įkūrėjas Erikas Čypas.