Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Kokiomis mintimis mes, panoviečiai, pasitikome savo bendruomenės centro dešimtmetį? Ar turime kuo pasidžiaugti? Ar galime tik dūsauti, kad kaimas sensta, o asfalto vis nematyti...
Kai prieš dešimtmetį Grinutės Šnirpūnienės iniciatyva Panoviuose kūrėsi bendruomenės centras, ko gero, niekas neskaičiavo, kiek tokių organizacijų jau buvo Lietuvoje ar rajone. Tai tapo įdomu tik dabar, pažvelgus į tuos, atrodo, tolimus 2003-iuosius. Per šį dešimtmetį ne vieną bendruomenę aplankė ir patys panoviečiai, vadovaujami pirmininkės Irenos Jurkšienės. Pabuvota tiek Žemaitijoje, kur buvo bendruomenių centrų kūrimosi pradžia, tiek Aukštaitijoje ar Dzūkijoje. Keliavome didelėmis grupėmis ir mažomis grupelėmis, kad susipažintume, bendrautume ir bendradarbiautume, parsivežtume gerų idėjų ar savąją patirtį paskleistume. Žavėdamiesi gelgaudiškiečių dvaro tradicijų puoselėjimu ar ritiniečių sūrių receptais, keturnaujieniečių solidarumu ir draugiškumu, panoviečiai visuomet ieškojo, kuo galėtų praturtinti savosios bendruomenės gyvenimą, kuo galėtų būti įdomūs ir patrauklūs kaimynams. Ar mums tai pavyko?
Dar pačiais pirmaisiais bendruomenės centro veiklos metais, 2003-iasiais, pakvietėme visus savus ir svečius į didelę kaimo šventę „Panoviams- 230". Pašventinome paminklinį akmenį skvere, vartėme kaimo istorijos puslapius, prisiminėme ją kūrusius ir kaimą garsinusius ar tebegarsinančius žmones. Padėkojome vieni kitiems. Ir ėmėmės darbų. Pradėjęs nuo tuomet atrodžiusio pakankamai solidaus 1700 litų vertės projekto, finansuoto pagal Baltijos Amerikos partnerystės programą, naujai susikūręs BC ėmėsi savęs pažinimo. Todėl ir projektas vadinosi „Panovių kaimo bendruomenės portretas". Po jo sekė žymiai didesni ir reikšmingesni darbai: buvo sutvarkytas Panovių skveras, tradiciškai kasmet pakviečiantis visus norinčius į Joninių šventę. Čia ir vieta kolektyvų pasirodymams įrengta, ir suoleliai žiūrovams pastatyti, o pavėsį teikiančius gojelius dar mūsų tėvų karta sodino, šiandien čia susirenkanti „gyvų" muzikantų pasižiūrėti. Pastaraisiais metais mūsų šventė tampa vis žinomesnė dėl rengiamų profesionalių žirgų ir jų raitelių pasirodymų, juk ne kiekviena šventė tuo gali pasigirti. O kad daugiau svečių pavėsyje susėsti galėtų, iš bendruomeniškumą skatinančio projekto pernai įsigyti lauko baldai. Šakiečių bendruomenių sąskrydis, jau trejus metus visus kviečiantis į Panovius, liudija, kad savo trauką Panoviai turi. Tikimės, ir turės.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Muzikantams vasara – didžiausio darbymečio metas. Ne išimtis ir Kazlų Rūdos muzikos klubo orkestras. Dauguma vasaros savaitgalių prabėgo koncertuojant įvairiuose renginiuose visoje Lietuvoje. Teko dalyvauti ir iškilmingai atidarant trečiąją Šakių rajono bendruomenių dieną Panoviuose. Kaip ir pati bendruomenių diena, taip ir Kazlų Rūdos orkestro garsai joje jau tampa tradicija. Visuomet džiugu sugrįžti į šį gražų Zanavykijos kraštą, kur maloniai pasitinka šeimininkai-Panovių bendruomenės centro nariai. Malonu kartu su jais pasidžiaugti vykdomų verslumo ir bendruomeniškumo skatinimo projektų rezultatais. Būtent šių struktūrinės paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų dėka panoviečiai kuria savo vandens turizmo verslą, turtina bendruomeniniams renginiams tarnaujančią aplinką. Ne tik panoviečiai, bet ir svečiai gali pasidžiaugti puikia netoli baidarių prieplaukos įrengta pavėsine, prisėsti pailsėti ant ąžuolinių lauko baldų. Tuo paskutinį rugpjūčio savaitgalį, atradę laisvo laiko, galėjome įsitikinti ir mes, Kazlų Rūdos orkestro nariai, su šeimomis išsiruošę į kūrybinę stovyklą Panoviuose.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo bendruomenės centras įkurtas 2003 m. ir jungia 71 narį. Atstovaujamoje teritorijoje gyvena apie 300 žmonių.

Kaime pastebimas mažas gimstamumas, gyventojų senėjimas. Mažas vietos kaimo bendruomenės užimtumas, nėra tinkamai įrengtų patalpų susibūrimams.

Ruošiant Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse", Panovių kaimo bendruomenėje buvo vykdoma apklausa, kurios rezultatai atskleidė, kad žmonės pageidauja turėti amatų centrą, kuriame galėtų dalintis patirtimi, rengti praktinius mokymus, bendruomenės susibūrimus. Anketose išreikštas pageidavimas bendruomenės patalpose puoselėti tradicinius senuosius amatus, taip prisidedant prie tautinio paveldo išsaugojimo. Bendruomenėje turime beveik dvi dešimtis žmonių, puoselėjančių floristikos, mezgimo, audimo ir kitus amatus, kepančių šakočius, duoną. Deja 75 % šių nagingų meistrų jau yra garbaus pensijinio amžiaus. Todėl nesuskubus perimti jų patirties, daug vertingo paveldo liks užmarštyje.

Jau dešimtmetį Panoviuose veikia jaunimo organizacija " Sparnus jaunystei", kuri taip pat neturi patalpų platesnei, turiningesnei veiklai. Įtraukiant jaunimą, amatų centre galėtų vykti edukaciniai renginiai įvairioms socialinėms grupėms.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo BC taryba į pasitarimus renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Aptarti rūpimus klausimus rinkomės 05-06 dieną 19 val. Kadangi visi tarybos nariai dirbantys, pasitarimai vyksta vakarais. Visų pirma pirmininkas ir visa valdyba pasidžiaugė šios svetainės įkūrėjo Žilvino savanorišku darbu ir, matyt, pomėgiu. Ačiū Tau, Žilvinai! Mūsų pareiga – pateikti kuo daugiau informacijos.

Pagrindinis darbotvarkės klausimas - artėjančios Joninės. Kaip ir kasmet taryba stengiasi, kad ši graži šventė pritrauktų kuo daugiau žmonių, tiek savų panoviečių, tiek svečių. Mūsų tikslas, kad Panoviai būtų žinomi ne tik rajone, bet ir už jo ribų. Joninės šiais metais planuojamos 06-23 dieną.

Kartu organizuojamas ir kraštiečių susitikimas, tad šventė pasižymės atlikėjų pasirodymų gausa. Valdybos nariai kūrė šventės scenarijų, pasiskirstė pareigomis.

Pasitarimo metu buvo aptarti ir kiti aktualūs klausimai: du vykdomi europiniai projektai, BC įstatų rengiama nauja redakcija, patikslinta plaukimo baidarėmis tvarka, išrinkta darbšti, tvarkinga panoviečių šeima dalyvauti Šeimų šventėje Šakiuose ir kt.

BC pirmininko pavaduotoja I.Jurkšienė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

14

II-asis Šakių rajono bendruomenių sąskrydis


   Liepos 16 d. nuo pat vidurdienio iki vėlyvo vakaro Panoviuose vėl skambėjo dainos ir gaudė dūdų orkestras, garavo didžiulis puodas žuvienės ir čirškė bulviniai blynai ant lauko keptuvės. Čia Panovių stadione vyko antrasis rajoninis bendruomenių sąskrydis. Iškilmingą šventinį toną sąskrydžio pradžiai suteikė Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestras „ Parama“ – vadovas Rimantas Gelgota. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos tarybai pakėlus Lietuvos trispalvę, per visą gyvenvietę nuaidėjo „Tautiška giesmė“ talkinant dūdų orkestrui. Pasipuošę ir gerai nusiteikę su savom skanduotėm ir šūkiais prisistatė net dvidešimt rajono bendruomenių apsijungusios seniūnijų pagrindu.

    Šiuometinio sąskrydžio šūkis buvo „ Bendraukime ir bendradarbiaukime“. Apie tai sveikindama visus susirinkusius kalbėjo ir gražiu kūrybingų žmonių sambūriu pasidžiaugė Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Šventinį sveikinimo žodį tarė rajono meras Juozas Bertašius, seimo narys Mindaugas Bastys, Vilkaviškio rajono vicemeras Algirdas Bagušinskas, Kazlų Rūdos rajono ir Vilkaviškio rajono VVG atstovai.

Po skambaus dūdų orkestro koncerto prasidėjo dviejų naujų bendruomenių krikštynos. Lukšių ir Gotlybiškių bendruomenių atstovai iškilmingai prisiekę gavo savo krikštatėvių Vido Cikanos ir Rimo Valiuko palaiminimus.

    Aplankę vieni kitus, pasigėrėję kūrybiškumu ir išradingumu bendruomenių nariai su šventiniu azartu dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose tiek stadiono aikštėje, tiek ir Šešupės upėje su panoviečių baidarėmis. Tradicinis laužas ir nuotaikingos dainos neilgam leido užsibūti nors ir neprašytam bet gaiviam smulkaus lietaus debesėliui. Šventės organizatoriai nepamiršo įvertinti kiekvieno kolektyvo , kiekvieno daugiau ar mažiau prisidėjusio prie žmonių bendruomeniškumo stiprinimo. Tai buvo tikra bendravimo ir bendradarbiavimo, pilietiškumo ir tautiškumo žmonėse ugdymo šventė.


Panovių BC pirmininkas

Bernardinas Vainius

P.S. Šventės keletą nuotraukų galite pamatyti ČIA.