Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

111Pilietinės visuomenės susiformavimas įgyvendina savivaldos principą „iš apačios į viršų“. Tai reiškia, kad valdžia, priimdama bet kokius sprendimus, turi atsižvelgti į visuomenės interesus. Kitu atveju valdžia gali susilaukti piliečių nepasitenkinimo ir prarasti pasitikėjimą, kurį ir suteikė tie patys piliečiai. Todėl pilietinė visuomenė gali būti tik demokratijos režime, kur nėra prislopintas pilietinis aktyvumas, kur pripažįstama piliečių teisė reikalauti iš valdžios atskaitomybės, kur suprantama, kad teisę valdyti ir priimti sprendimus suteikia patys piliečiai.
Mums smagu, kad dabartiniai mūsų savivaldybės vadovai nori kartu su gyventojais spręsti įvairias gyvenamųjų vietovių problemas ir priimant sprendimus įsiklausyti į visuomenės nuomonę. Sveikintina mero Raimondo Januševičiaus iniciatyva aplankyti visas seniūnijas ir susitikti su vietos gyventojais, kurie turi gausybę neišspręstų arba netinkamai sprendžiamų problemų.
Rugpjūčio 16 d. ir Panovių kaimo gyventojai buvo kviečiami pokalbiui aktualiais jų gyvenimo klausimais, kurie be valdžios atstovų pagalbos neišsprendžiami. Susitikime dalyvavo meras Raimondas Januševičius, vicemeras Darius Jakavičius, administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis, mero padėjėja Vaida Skaizgirienė, Kudirkos Naumiesčio seniūnas Edvardas Belevičius, Kudirkos Naumiesčio kultūros padalinio vadovė Vida Čeplevičienė, Šakių bendruomeninių organizacijos tarybos (BOT) pirmininkės pavaduotojas Mindaugas Kantautas.

Vienas iš pagrindinių klausimų buvo Panovių laisvalaikio salės pritaikymas kultūrinei veiklai. Jau metai laiko kaip salė užrakinta, net nevėdinama ir todėl susidarė puiki galimybė veistis pelėsiui. Laisvalaikio salė gyvybiškai būtina gyventojams: tai yra vieta, kur galima mažesnėms ar didesnėms grupelėms susitikti, pabendrauti, pažiūrėti koncertą... Pokalbio metu išsiaiškinta, kad salė tikrai priklauso savivaldybei, o neprivatiems asmenims. Bėda - nesutvarkyti dokumentai. Gal būt sutvarkius dokumentus, atlikus grindų pakeitimą, išsprendus apšiltinimo klausimą būtų galima turėti kaimo kultūros židinį, kuriame atsirastų vietos ir bibliotekai. Reikia išspręsti ir laisvalaikio salės darbuotojo etato finansavimo klausimą.
Aptarta gyventojų pavėžėjimas mokykliniu transportu į seniūnijos ir savivaldybės centrą.
Aplankytos buvusio Panovių darželio patalpos. Bendruomenė šiame pastate veiklos nenumačiusi ir palieka savivaldybei spręsti pastato tolesnį panaudojimo klausimą.
Svečiai apsilankė Panovių kaimo bendruomenės amatų centre, susipažino su jo veikla, apžiūrėjo įrangą. Administracijos direktorius V.Ižganaitis pateikė keletą siūlymų veiklos plėtojimui šiame pastate.
Mūsų valdžios noras įsigilinti ir padėti išspręsti kaimo gyventojų problemas leidžia daryti išvadą, kad visi sprendimai bus atliekami kartu, o ne tik „viršuje“.

BC informacija

000 333 2222