Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Su švente1

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

margučiaiMielieji,
Nuoširdžiai sveikiname Jus su šv. Velykom, šviesiąja atbundančios gamtos ir prisikeliančios sielos švente. Tegul šios dvasinės sumaišties laikais Prisikėlimo šventė atneša į Jūsų šeimas Viešpaties palaimą ir pavasario šilumą.

BC valdyba

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Kvietimas

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Irenos Jurkšienės sveikinimai LietuvaiVasario 16-oji - man pati svarbiausia Valstybinė šventė. Vėliavos iškėlimas, šventinių renginių stebėjimas ir dalyvavimas juose; pasididžiavimas, kad esu LIETUVĖ! Ir gyvenu laisvoje, nepriklausomoje šalyje! Bei daug prisiminimų iš praeities...Tėtis, slapta besiklausantis Amerikos balso, skrendantis į Irkutską parvežti brolio palaikų, išdidžiai keliantis trispalvę; mama pusbalsiu paaiškinanti, kad yra tokia lietuviams svarbi diena; mano auklėtoja, slapta skrynios dugne per visus sovietinius laikus išsaugojusi trispalvę... visko neišvardinsi...

Irena Jurkšienė