Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

P6081780Tikriausiai nei vienas iš mūsų nesusimąsto, kad dėl neatsargumo, neatidumo, skubėjimo gali tapti eismo įvykio auka. Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus. Tai pavojinga situacija – pėsčiasis gali būti ne tik kliudytas, sužeistas, jis gali patirti ir mirtinas traumas. Dar pavojingesnė situacija, kai transporto priemonės kelyje prasilenkia: vairuotojai, trumpam apakinti žibintų šviesų, gali nepastebėti priekyje esančių kliūčių, taip pat einančių pėsčiųjų ar važiuojančių dviračiu ir juos kliudyti. Su atšvaitu (žibintu) einantį ar dviračiu (vežimu) važiuojantį žmogų, vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis kartus didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad vairuotojas sulėtintų važiavimo greitį, saugiai prasilenktų su pėsčiuoju, dviračio vairuotoju, esant būtinumui – sustotų.
Birželio 9 dieną prie Panovių bendruomenės namų įvyko panoviečių susitikimas su bendruomenės pareigūne Aušra Mockevičiūte ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstove mūsų regionui Natalija Kvietkauskiene. Susitikimo metu viešnios sugebėjo išradingai patikrinti dalyvių žinias, atsakyti į pateiktus klausimus. Visi buvo apdovanoti saugaus eismo priemonėmis bei atmintinėmis dviratininkams ir pėstiesiems.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Susidomėjimas knygelėmisBirželio 9 d. 13 val. kviečiame atvykti Jus visus, didelius ir mažus, į aikštelę prie Panovių bendruomenės namų (J. Lingio g. 8), kur Jūsų lauks bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovė mūsų regionui Natalija Kvietkauskienė. Kalbėsimės apie saugų eismą, bus dalinamos saugaus eismo priemonės.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo bendruomenės centro ataskaitinio susirinkimo metu grupei panoviečių buvo įteikti padėkos raštai už visokeriopą ir nuoširdžią pagalbą bendruomeninėse veiklose. Padėkota už atliktus gerus ir naudingus darbus mūsų kaimui, už norą keisti gyvenamąją aplinką šiems panoviečiams: Nijolei Bartišienei, Editai Antanaitienei, Valentinai Valavičiūtei, Vilijai Išganaitienei, Aurimui Greičiui, Valdui Lozoraičiui, Juliui Preikšai, Virgilijui Palukaičiui, Kęstučiui Gyliui ir Kęstučiui Trepeikai.
Geranoriškos visuomeninės iniciatyvos yra didžiulė parama kaimo bendruomenėms, nes jos didžąja dalimi prisideda prie vietovių gyvybingumo išlaikymo.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

P4221760Balandžio 23 d. Panovių kaimo bendruomenės centro nariai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą.
BC pirmininkas Bernardinas Petras Vainius pasidžiaugė, kad ir pandeminiais metais bendruomenės aktyvas bei laisvalaikio salės darbuotoja I.Mikalauskienė organizavo įvairią veiklą. Tylos minute buvo pagerbti net devyni kaimo gyventojai, iškeliavę Anapilin. Panoviškiai gražiai paminėjo valstybines šventes, ypač Liepos 6-ąją, kuomet į J.Lingio parką iškilmingai atnešama trispalvė ir giedama „Tautiška giesmė“. Šiuo metu vykdomas projektas „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“. Įsigyta priemonių, kurios pasitarnauja priimant kaimo svečius bei turistus. Susirinkimo metu priimti 6 nauji nariai, Jūratė Vaišnorienė papildė valdybos gretas. Buvo įteiktos nominacijos „Ačiū“. Už prasmingus darbus nominacija įteikta Irenai Jurkšienei, už kultūrines iniciatyvas - Ingridai Mikalauskienei, o už visuomenines veiklas – Teresei Preikšienei. Taip pat buvo įteiktos padėkos dešimčiai aktyviausių panoviečių. Panoviai išradingai pasipuošia švenčių metu. Išskirtinai Kalėdoms sodybas papuošė Edita ir Virginijus Kabišaičiai, Vida ir Vytautas Trepeikai, Laima Jurgilienė ir Dainoras Adomaitis, Kęstutis Gylys.
Pirmininkas kvietė visus pamąstyti dėl bendruomeninio verslo galimybių ir supažindino su valdybos siūlymais.
T. Preikšienė pateikė finansinės atsiskaitomybės ataskaitą. Panoviečiai vieningai patvirtino veiklos ir finansinę atskaitas.
Bendruomeniečiai aktyviai dalyvavo pokalbyje su Kudirkos Naumiesčio seniūnu E. Belevičiumi. Kalbėjo apie susisiekimo problemas, naują skelbimų lentą, apleistą savininkų darželio pastatą, gatvių asfaltavimą.
Po dviejų produktyvių susirinkimo valandų visi neskubėjo skirstytis, šnekučiavosi prie arbatos puodelio, apžiūrinėjo V. Kvedaravičienės, T. Stravinskienės, V. Išganaitienės, R. Martišienės rankdarbių parodą.

BC informacija