Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Teresė Durstinienė„Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“ filmavimo komanda lankėsi Panoviuose ir Kudirkos Naumiestyje. Šios vietovės ypač turtingos savo istorine praeitimi...
Projekto sumanytoja Reda Kneizevičienė dėkoja Teresei Durstinienei už įdomų pasakojimą apie Panovių kaimo praeitį ir kaimo muziejaus pristatymą. Taip pat komanda dėkoja bendruomenės centro pirmininkui Bernardinui Vainiui, valdybos narėms Ingridai Šimaitienei, Jūratei Vaišnorei už susitikimų ir filmavimo koordinavimą.
Džiugu, kad kiekviena vietovė turi savo veidą, savo istoriją ir turi ką parodyti atvykusiam svečiui. Tikėkime, kad parengus projekto metu sukurtus video, dar daugiau turistų norės aplankyti šias vietoves, kad susidarys sąlygos plėtoti Sūduvos regiono turizmą ir padės vietos bendruomenėms generuoti edukacinių programų pajamas.
Toliau darbas persikels į maketavimo ir dizaino programas, o vėliau pasirodys ir rezultatas, kuomet bus pristatoma mūsų krašto įgyvendintų Lietuvos kaimo plėtros programos projektų rezultatai ir parengtas žiedinis turizmo maršrutas: Antanavas - Višakio Rūda- Lekėčiai- Gerdžiūnai- Panoviai- Kudirkos Naumiestis- Alvitas- Gižai- Aistiškiai- Tarprubežiai- Liudvinavas- Sasnava- Antanavas.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Šiuo metu ir vyksta KPP projektų filmavimo darbai virtualiems turams.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Saugaus eismo mokyklėlė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

uzdaro vasara vartus 2022

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

P7231878Panovių kaimo bendruomenė vykdo projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“. Projekto tikslas - skatinti bendruomeninį verslumą ir bendruomenės gebėjimus, įtraukiant jaunimą į sprendimų priėmimą ir gebėjimą novatoriškus sprendimus teritoriniams pokyčiams įgyvendinti.
Bendruomenės narių tarpe yra asmenų, turinčių kulinarinių, meninių ir kitų gabumų. Vietos projekto metu numatyta organizuoti jaunimo ir bendruomenės atstovų bendri savaitgaliniai forumai, kurių metu bus diskutuojama ir vykdoma įvairi praktinė veikla. Dalyviai, ypač jaunimas, mokysis pažinti save: tobulinti socialinius įgūdžius, mokysis veikti ir dirbti komandose, susipažins su vietiniu kulinariniu paveldu ir mokysis gaminti įvairų maistą, bendrauti su įvairių profesijų žmonėmis, verslo atstovais, ūkininkais. Atsižvelgiant į laikotarpį, kai kurie forumai bus skirti šventinių akcentų kūrimui ir jų pristatymui bendruomenei. Neabejotina, kad gali iškilti daugiau jaunimui aktualių problemų, kurios bus sprendžiamos forumų metu.
Liepos 24 dieną projekto vykdytojai sukvietė būrį bendruomeniečių ir jaunimo susitikti su „Ekspedicija baidarėmis Šešupe 600“ dalyviais. Liepos 23 dieną vyko paruošiamieji darbai: sutikimo stovyklavietės įrengimas, laužavietės paruošimas. 24-osios rytas ekspedicijos dalyviams ir organizatoriams gero oro nežadėjo. Tas mūsų negąsdino, nutarėme, kad tai bus puiki atrakcija. Jaunimas, vadovaudamiesi Jūratės Vaišnorės, Ingridos Šimaitienės, Vidos Trepeikienės patarimais, gamino šiupinienės sriubą. Viskas buvo atlikta laiku, nes darbus prižiūrėjo bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius.
Sušlapusių, lietaus ir vėjo pamylėtų baidarininkų laukė karšta sriuba. Džiaugėmės susitikimu ir bendravimu su ekspedicijos dalyviais.

BC informacija