Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Antri metai Panovių kaimo bendruomenės centras aktyviausiems nariams įteikia nominacijas „Ačiū“. 2022 m. balandžio 23 d. ataskaitinio susirinkimo metu įteiktos nominacijos šiems nariams:
Irena Jurkšienė

1. „Už prasmingus darbus“ - Irenai Jurkšienei.
Už gražius ir prasmingus darbus, ilgametę aktyvią bei sėkmingą veiklą, Panovių kaimo žmonių vienijimą bendriems darbams.

Ingrida Mikalauskienė

2. „Už kultūrines iniciatyvas“- Ingridai Mikalauskienei.
Už naujas idėjas, iniciatyvą, už gražius darbus bei poelgius, kurie atneša gerų pokyčių kultūriniame Panovių kaimo gyvenime.

Teresė Preikšienė

3. „Už visuomeniškas veiklas“ -Teresei Preikšienei.
Už kilnius darbus, kurie kuria savitą kasdienę aplinką ir bendruomeniškas veiklas, kurios reikalingos ir prasmingos.

BC pirmininkas Bernardinas Vainius