Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Panovių kaimo bendruomenės centro ataskaitinio susirinkimo metu grupei panoviečių buvo įteikti padėkos raštai už visokeriopą ir nuoširdžią pagalbą bendruomeninėse veiklose. Padėkota už atliktus gerus ir naudingus darbus mūsų kaimui, už norą keisti gyvenamąją aplinką šiems panoviečiams: Nijolei Bartišienei, Editai Antanaitienei, Valentinai Valavičiūtei, Vilijai Išganaitienei, Aurimui Greičiui, Valdui Lozoraičiui, Juliui Preikšai, Virgilijui Palukaičiui, Kęstučiui Gyliui ir Kęstučiui Trepeikai.
Geranoriškos visuomeninės iniciatyvos yra didžiulė parama kaimo bendruomenėms, nes jos didžąja dalimi prisideda prie vietovių gyvybingumo išlaikymo.

BC informacija