Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

1Panovių kaimo bendruomenės centras vykdo projektą „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-7-2020). Planingai vyksta užsiėmimai, kuriuos kuruoja jaunimo veiklų koordinatorė, BC valdybos narė, Jūratė Vaišnorė. Visi renginiai vyksta visuomeniniais pagrindais, nes projekte tam lėšos nenumatytos. Esame dėkingi, kad prie šių renginių organizavimo, vykdant edukacines veiklas, prisidėjo ūkininkė D.Rekešienė, individualios įmonės savininkė Rūta Lozoraitienė,Šakių PPT specialistė Daiva Bataitienė. Vykdomuose renginiuose spalio mėn. panoviečiams talkins Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Meilutė Andriukaitienė.

BC informacija

ZUPF LP VVG

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

17Vasarai neabejotinai priskiriame linksmiausio ir nerūpestingiausio metų sezono titulą. Atostogos, galimybė pabūti gamtoje, proga pasidžiaugti šiltais orais, šventėmis po atviru dangumi, kelionėmis bei plačia kitokių pramogų įvairove, kai ši tiesiog išsiplečia iki neaprėpiamų ribų. Todėl vasaros sezono laisvalaikis visada pasižymi neatsiejamais šio laikotarpio atributais, dažniausiai smagiais ir linksmais. Bet ar tik džiaugsmai yra didžiosios vasaros vertybės? Tikriausiai dar iš mokyklinių laikų visi atsimename unikaliausią lietuvių literatūros kūrinį ‒ Kristijono Donelaičio ,,Metus“. Ten antroji poemos dalis vasara kitaip įvardinta ‒ ,,Vasaros darbai“. Tiesa, ne pats autorius taip įvardino, o jo raštų iki užbaigtumo tvarkytojas Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Jis, analizuodamas kūrinio turinį, tas dalis tiesiog pajuto ir jas nesunkai nustatė, kad poema turi aiškias, labai charakteringas atskiras dalis. Ir ne tik jas nustatė, bet ir atitinkamai tikroviškai pavadino:,,Pavasario linksmybės“, ,,Vasaros darbai“, ,,Rudens gėrybės“, ,,Žiemos rūpesčiai“. Taigi vasara yra ir pavasario linksmybių tęsinys, ir pagrindinis darbu sukuriamų gėrybių laikotarpis. Panoviečiai, kaip kasmet, šiuos terminus patikrina savo darbais ir veiklomis. O kalendorius jau visai drąsiai siūlo visiems gyventi beprasidedančio rudens sezono ritmu.
Per vasarą dirbę, plušėję, kaitroje kepę, bet ir vasaros tekiamais džiaugsmai iki valiai mėgavęsi, dabar tikrai susiėjo ją palydėti. Ir tas susiėjimas vėl buvo paženklintas gražiomis ir prasmingomis bendrystės raiškomis. Taigi, kai noro yra, laiko užtenka viskam ‒ ir prasmingiems darbams, ir poilsio atgaivai.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Kreipiuosi dėl knygos „Zanavykija zanavykų lūpomis“ parėmimo. Knygoje remiamasi zanavykų šviesuolių vyskupų Justino Staugaičio ir Pranciškaus Būčio, Vasario 16-osios Akto signataro Saliamono Banaičio, ELTOS pirmojo vadovo Valentino Gustainio, Prano Mašioto, Jono Jablonskio, poeto P. Vaičaičio brolio Juozo, prof. J. Pikčilingio, rašytojų A. Bernoto, P. Orintaitės, S. Tamulaičio bei kt. prisiminimais ir pasakojimais (spausdinta ir archyvine medžiaga) apie Zanavykijos kraštovaizdį, istoriją, gyvenseną, žmonių būdą ir papročius, tarmę ir pirmąsias zanavykų (P. Marcinsko, A. Tatarės, P. Vaičaičio) knygas.
Knygos apimtis apie 400 p., ji gausiai iliustruota ne tik kraštovaizdžio, įvairių paminklų nuotraukomis, bet ir buities detales atskleidžiančiais vaizdais. Numatomas tiražas – 500 egz. Spausdinimo darbai kainuos apie 5 000 Eur. Leidinį parėmė Šakių savivaldybė, skyrė 1 000 Eur. Leidinio savikaina bus apie 20 Eur, tokia kaina bus galima ją įsigyti per knygos pristatymus.
Paramą galima teikti pavedimu UAB leidykla „Žuvėdra“, nurodant: Giedrės Čepaitienės knygai „Zanavykija zanavykų lūpomis“. A/s Nr. LT53 7044 0600 0102 1621, SEB bankas, kodas 70440.
Jei paremtų organizacija, pageidaujant į knygą galima įdėti jos logotipą ar reklamą.
Su visais, suteikusiais bent 20 Eur. paramą, paramą bus susisiekta ir padovanota knygų su autorės padėka.

Profesorė Giedrė Čepaitienė

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Teresė Durstinienė„Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“ filmavimo komanda lankėsi Panoviuose ir Kudirkos Naumiestyje. Šios vietovės ypač turtingos savo istorine praeitimi...
Projekto sumanytoja Reda Kneizevičienė dėkoja Teresei Durstinienei už įdomų pasakojimą apie Panovių kaimo praeitį ir kaimo muziejaus pristatymą. Taip pat komanda dėkoja bendruomenės centro pirmininkui Bernardinui Vainiui, valdybos narėms Ingridai Šimaitienei, Jūratei Vaišnorei už susitikimų ir filmavimo koordinavimą.
Džiugu, kad kiekviena vietovė turi savo veidą, savo istoriją ir turi ką parodyti atvykusiam svečiui. Tikėkime, kad parengus projekto metu sukurtus video, dar daugiau turistų norės aplankyti šias vietoves, kad susidarys sąlygos plėtoti Sūduvos regiono turizmą ir padės vietos bendruomenėms generuoti edukacinių programų pajamas.
Toliau darbas persikels į maketavimo ir dizaino programas, o vėliau pasirodys ir rezultatas, kuomet bus pristatoma mūsų krašto įgyvendintų Lietuvos kaimo plėtros programos projektų rezultatai ir parengtas žiedinis turizmo maršrutas: Antanavas - Višakio Rūda- Lekėčiai- Gerdžiūnai- Panoviai- Kudirkos Naumiestis- Alvitas- Gižai- Aistiškiai- Tarprubežiai- Liudvinavas- Sasnava- Antanavas.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Šiuo metu ir vyksta KPP projektų filmavimo darbai virtualiems turams.

BC informacija