Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių kaimo bendruomenės centro ataskaitinio susirinkimo metu grupei panoviečių buvo įteikti padėkos raštai už visokeriopą ir nuoširdžią pagalbą bendruomeninėse veiklose. Padėkota už atliktus gerus ir naudingus darbus mūsų kaimui, už norą keisti gyvenamąją aplinką šiems panoviečiams: Nijolei Bartišienei, Editai Antanaitienei, Valentinai Valavičiūtei, Vilijai Išganaitienei, Aurimui Greičiui, Valdui Lozoraičiui, Juliui Preikšai, Virgilijui Palukaičiui, Kęstučiui Gyliui ir Kęstučiui Trepeikai.
Geranoriškos visuomeninės iniciatyvos yra didžiulė parama kaimo bendruomenėms, nes jos didžąja dalimi prisideda prie vietovių gyvybingumo išlaikymo.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

P4221760Balandžio 23 d. Panovių kaimo bendruomenės centro nariai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą.
BC pirmininkas Bernardinas Petras Vainius pasidžiaugė, kad ir pandeminiais metais bendruomenės aktyvas bei laisvalaikio salės darbuotoja I.Mikalauskienė organizavo įvairią veiklą. Tylos minute buvo pagerbti net devyni kaimo gyventojai, iškeliavę Anapilin. Panoviškiai gražiai paminėjo valstybines šventes, ypač Liepos 6-ąją, kuomet į J.Lingio parką iškilmingai atnešama trispalvė ir giedama „Tautiška giesmė“. Šiuo metu vykdomas projektas „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“. Įsigyta priemonių, kurios pasitarnauja priimant kaimo svečius bei turistus. Susirinkimo metu priimti 6 nauji nariai, Jūratė Vaišnorienė papildė valdybos gretas. Buvo įteiktos nominacijos „Ačiū“. Už prasmingus darbus nominacija įteikta Irenai Jurkšienei, už kultūrines iniciatyvas - Ingridai Mikalauskienei, o už visuomenines veiklas – Teresei Preikšienei. Taip pat buvo įteiktos padėkos dešimčiai aktyviausių panoviečių. Panoviai išradingai pasipuošia švenčių metu. Išskirtinai Kalėdoms sodybas papuošė Edita ir Virginijus Kabišaičiai, Vida ir Vytautas Trepeikai, Laima Jurgilienė ir Dainoras Adomaitis, Kęstutis Gylys.
Pirmininkas kvietė visus pamąstyti dėl bendruomeninio verslo galimybių ir supažindino su valdybos siūlymais.
T. Preikšienė pateikė finansinės atsiskaitomybės ataskaitą. Panoviečiai vieningai patvirtino veiklos ir finansinę atskaitas.
Bendruomeniečiai aktyviai dalyvavo pokalbyje su Kudirkos Naumiesčio seniūnu E. Belevičiumi. Kalbėjo apie susisiekimo problemas, naują skelbimų lentą, apleistą savininkų darželio pastatą, gatvių asfaltavimą.
Po dviejų produktyvių susirinkimo valandų visi neskubėjo skirstytis, šnekučiavosi prie arbatos puodelio, apžiūrinėjo V. Kvedaravičienės, T. Stravinskienės, V. Išganaitienės, R. Martišienės rankdarbių parodą.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Antri metai Panovių kaimo bendruomenės centras aktyviausiems nariams įteikia nominacijas „Ačiū“. 2022 m. balandžio 23 d. ataskaitinio susirinkimo metu įteiktos nominacijos šiems nariams:
Irena Jurkšienė

1. „Už prasmingus darbus“ - Irenai Jurkšienei.
Už gražius ir prasmingus darbus, ilgametę aktyvią bei sėkmingą veiklą, Panovių kaimo žmonių vienijimą bendriems darbams.

Ingrida Mikalauskienė

2. „Už kultūrines iniciatyvas“- Ingridai Mikalauskienei.
Už naujas idėjas, iniciatyvą, už gražius darbus bei poelgius, kurie atneša gerų pokyčių kultūriniame Panovių kaimo gyvenime.

Teresė Preikšienė

3. „Už visuomeniškas veiklas“ -Teresei Preikšienei.
Už kilnius darbus, kurie kuria savitą kasdienę aplinką ir bendruomeniškas veiklas, kurios reikalingos ir prasmingos.

BC pirmininkas Bernardinas Vainius

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Panovių Velykų sveikinimas