Naujienos

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

03Panovių bendruomenės centras norėdamas gražiai, estetiškai sutvarkyti gyvenamosios vietovės aplinką, gavęs Marijampolės apskrities viršininko leidimą ir pažymą apie valstybinės žemės priskyrimą neprivatizuotinai zonai dar 2006 m. kreipėsi į kraštovaizdžio architektę

S. Juodaitytę, kuri parengė 0,9 ha ploto Panovių poilsio parko planą. Juo vadovaudamiesi panoviečiai stengiasi pritraukti lėšų planingam parko sutvarkymui.

Už 2008 m. ŽŪM projektui ,,Panovių kaimo bendruomenės pramogų ir poilsio parko įrengimas" skirtas lėšas (24 510 Lt ) įrengtos vaikų žaidimų ir renginių aikštelės.Trinkelėmis išklota: 77 m2 aikštelės plotas, įsigyti ir įtvirtinti prie aikštelės mediniai suolai.

2009 m.bendruomenė vėl buvo parengus tęstinį projektą, tačiau ŽŪM dėl lėšų stygiaus projekto nefinansavo.

2012-03-17 vykusiame visuotiniame Panovių kaimo bendruomenės susirinkime vietos gyventojai viena iš svarbiausių ir artimiausiu metu spręstinų problemų akcentavo poilsio parko takų sutvarkymą ir įpareigojo bendruomenės centro valdybą parengti projektą valstybinei paramai gauti, kad galėtų atlikti minėtus darbus. Pagrindinis gyventojų motyvas, tai, kad tiek panoviškiams, tiek atvykusiems svečiams akį bado parko takeliai, prieš tris dešimtmečius grįsti asfalto danga, kuri daug kur ištrupėjusi, nelygi. Prie naujai įrengtos renginių aikštelės nuo pagrindinio kelio po lietaus dažnai tenka eiti per šlapią veją. Bendruomenės aktyvas kasmet parke organizuoja įspūdingas Joninių šventes su profesionalių ir mėgėjų atlikėjų pasirodymais, jau treti metai vyksta rajoninis bendruomenių sąskrydis, kasmet vasaromis kraštiečių susitikimai ir kt renginiai, pritraukiantys gausų būrį svečių. (žr.svetainę www.panoviai.lt). Būtent išskirtinė geografinė padėtis ir bendruomenės jau antri metai vykdomas verslumą skatinantis projektas plaukimas baidarėmis ir plaustais Šešupe- pritraukia nemažą būrį turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Vokietijos. Tad mūsų noras – suformuoti estetišką, tinkamą poilsiui aplinką ir vietos gyventojams, ir turistams. Jau atliktos prekių įsigijimo apklausos, sudarytos darbų sąmatos, aptarti savanoriško darbo organizavimo klausimai.

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Mamyčių šventė 2012Gegužės 2-rą dieną Panovių pagrindinio ugdymo skyriaus mokinukai laisvalaikio salėje surengė koncertą mamytėms Motinos dienos proga. Visus labai sužavėjo mažųjų darželinukų pasirodymas: visi dainavo, deklamavo ir žvalgėsi į žiūrovus, svarbiausia - ar mato mamytė. Kai kurie, ją pamatę, pradėjo mojuoti rankutėmis.

Daug darbo ruošdamiesi koncertui įdėjo ir pradinių klasių mokinukai su savo mokytoja Onute Sprainaitiene. Visiems labai patiko jumoristiniai pasakojimai: sėdintys salėje žiūrovai ne tik plojo, bet ir kvatojosi.

Koncerto metu skambėjo dainos ir posmai, buvo galima pasigėrėti moksleivių siuvinėtais darbeliais, o mokytoja Teresė Stravinskienė su keturiais mokinukais – Evelina Kabišaityte, Gabriele Kuraityte bei Arūnu ir Brigita Taujinskais - padarė labai gražų sveikinimą - vitražą mamoms ant lango.

Pasibaigus koncertui, vaikai mamytes pasveikino dovanodami savo rankomis padarytus darbelius: atvirukus, popierines gėlytes, lankstinius, piešinius. Kai kurie padovanojo mamoms gyvų gėlių puokštes.

Žinoma, ne dovanėlė svarbu, o kartu praleistas laikas ir smagus pabendravimas.

Daugiau nuotraukų ČIA

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

02Balandžio 17d. grupė Skuodo bendruomenių atstovų atvyko į Panovių bendruomenės centrą. Svečiai domėjosi bendruomenės centro projektine veikla. Panovių bendruomenė gavo finansavimą per VVG vietos projektus ir žengia verslumo link, panaudodama vietinius resursus.

Už projekto lėšas įsigyta baidarės, plaustai, pastatyta pavėsinė, prieplauka pritraukia turistus, kurie mėgsta vandens sportą ir su 01malonumu plaukia Šešupe.

BC pirmininkas Bernardas Vainius bei pavaduotoja Irena Jurkšiene svečiams papasakojo apie verslo pradžią ir perspektyvas, parodė priemones, kurios įsigytos pagal projektą. Skuodo bendruomenės norėtų finansavimui teikti verslumo projektus todėl šis vizitas buvo naudingas. Svečiai apžiūrėjo tvarkingą gyvenvietę, vietos muziejaus eksponatus.