Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

03Panovių bendruomenės centras norėdamas gražiai, estetiškai sutvarkyti gyvenamosios vietovės aplinką, gavęs Marijampolės apskrities viršininko leidimą ir pažymą apie valstybinės žemės priskyrimą neprivatizuotinai zonai dar 2006 m. kreipėsi į kraštovaizdžio architektę

S. Juodaitytę, kuri parengė 0,9 ha ploto Panovių poilsio parko planą. Juo vadovaudamiesi panoviečiai stengiasi pritraukti lėšų planingam parko sutvarkymui.

Už 2008 m. ŽŪM projektui ,,Panovių kaimo bendruomenės pramogų ir poilsio parko įrengimas" skirtas lėšas (24 510 Lt ) įrengtos vaikų žaidimų ir renginių aikštelės.Trinkelėmis išklota: 77 m2 aikštelės plotas, įsigyti ir įtvirtinti prie aikštelės mediniai suolai.

2009 m.bendruomenė vėl buvo parengus tęstinį projektą, tačiau ŽŪM dėl lėšų stygiaus projekto nefinansavo.

2012-03-17 vykusiame visuotiniame Panovių kaimo bendruomenės susirinkime vietos gyventojai viena iš svarbiausių ir artimiausiu metu spręstinų problemų akcentavo poilsio parko takų sutvarkymą ir įpareigojo bendruomenės centro valdybą parengti projektą valstybinei paramai gauti, kad galėtų atlikti minėtus darbus. Pagrindinis gyventojų motyvas, tai, kad tiek panoviškiams, tiek atvykusiems svečiams akį bado parko takeliai, prieš tris dešimtmečius grįsti asfalto danga, kuri daug kur ištrupėjusi, nelygi. Prie naujai įrengtos renginių aikštelės nuo pagrindinio kelio po lietaus dažnai tenka eiti per šlapią veją. Bendruomenės aktyvas kasmet parke organizuoja įspūdingas Joninių šventes su profesionalių ir mėgėjų atlikėjų pasirodymais, jau treti metai vyksta rajoninis bendruomenių sąskrydis, kasmet vasaromis kraštiečių susitikimai ir kt renginiai, pritraukiantys gausų būrį svečių. (žr.svetainę www.panoviai.lt). Būtent išskirtinė geografinė padėtis ir bendruomenės jau antri metai vykdomas verslumą skatinantis projektas plaukimas baidarėmis ir plaustais Šešupe- pritraukia nemažą būrį turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Vokietijos. Tad mūsų noras – suformuoti estetišką, tinkamą poilsiui aplinką ir vietos gyventojams, ir turistams. Jau atliktos prekių įsigijimo apklausos, sudarytos darbų sąmatos, aptarti savanoriško darbo organizavimo klausimai.

Bendruomenės centro pirmininko pavaduotoja Irena Jurkšienė parengė ŽŪM finansuoti projektą ,, Panovių kaimo poilsio parko viešųjų erdvių atnaujinimas"

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Panovių kaimo poilsio parko renginių aikštelės prieigų ir parko takų sutvarkymas, pritaikant juos kasmetiniams bendruomenės renginiams:

1. Organizuoti 2 talkas aikštelės prieigų ir takų paruošimui trinkelių klojimo darbams;

2. Iškloti trinkelėmis apie 200 m2 ploto renginių aikštelės prieigų ir parko takų;

3. Nuolat savanorių jėgomis prižiūrėti poilsio parko aplinką;

4. Skatinti gyventojų aktyvumą bendruomenės veikloje;

5. Paviešinti projektinės veiklos rezultatus rajoninėje spaudoje, bendruomenių svetainėse ir kt.

Šiam projektui tikimasi gauti 25000 Lt. finansavimą.