Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
Sausio 15 dieną Panovių darželis „Pagrandukas“ atšventė 45-erių metų jubiliejų. Paminėti šios progos atvyko rajono vadovai ir darželio bendruomenės nariai.

Nuotr. Jubiliejaus proga susirinkusiems svečiams koncertavo darželio auklėtiniai.

1964 metais gruodžio 20 dieną Panovių  kaime atidarytas vaikų darželis buvo pirmasis darželis Šakių  rajono kaimo vietovėje. Jį pradėjo lankyti daugiau nei trisdešimt vaikų, pirmąja vedėja tapo pedagogė Ona Kudirkienė, o auklėtoja – Danutė Petrauskaitė. Įsikūrimo metai buvo sunkūs, kupini nežinios. Reikalingą inventorių – spintas, suolus, loveles – ūkio dirbtuvėse pasigamino patys Panovių gyventojai. Atskiroje patalpoje buvo įrengta skalbykla.

Keitėsi darželio auklėtiniai, aptarnaujantis personalas, keitėsi vedėjos. Ilgiausiai – 22 metus – vedėja darželyje dirbo nuo 1986m. šias pareigas ėjusi Lina Viliūšienė. Darželyje per 45-erius metus dirbo daug puikių darbuotojų: Nina Jucaitienė, Nijolė Šuopienė, Elytė Eidukaitienė, Lina Trepeikienė, Zita Gylienė, Genovaitė Endriukaitienė, Roma Misevičienė, Elena Miliūnienė, Teresė Jakštienė ir daugelis kitų.

1993-1994 metus Panovių darželio darbuotojai vadina sunkmečiu, mat labai sumažėjo vaikų skaičius, kilo uždarymo pavojus. „Esame dėkingi Jonui Valaičiui, kuris padėjo rasti sprendimo kelią – jo neuždarant, suspenduoti darželio veiklą. Mes supratome, kad šį žingsnį jam padėjo žengti ilgametė vadovo patirtis, įžvalgumas bei supratimas, kad ši įstaiga reikalinga kaimui“,- kalbėjo darželio vyr. auklėtoja Virginija Gylienė. Kitas sunkmetis darželio bendruomenei buvo 2004 metų pabaigoje. „Tuometinė rajono valdžia rado išeitį – darželį prijungė prie mokyklos“,- tęsė V. Gylienė.

45 – erių metų jubiliejų švenčiantį „Pagranduką“ dabar lanko 15 vaikučių, iš jų 5 priešmokyklinio ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupėje. Kadangi antrajame darželio pastato aukšte mokosi ir pradinių klasių moksleiviai, vyksta nuolatinis bendravimas tarp mokytojų ir darželio darbuotojų, paruošiamosios klasės mokiniai neturi adaptacijos problemų mokykloje.

Šaltinis “Draugo” inf.