Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Metinė veiklos ir finansinė ataskaitos paruoštos balandžio mėn. ir pateiktos bendruomenės nariams elektroniniu paštu arba individualiai laikraštuko „Panovietis“ forma.

BC informacija

2020 m. bendruomenės centro veiklos ataskaita