Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Birželio 13 d. 16 val. Panovių amatų centre įvyks Panovių kaimo bendruomenės centro visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. 2019 metų bendruomenės centro veiklos ir finansinės ataskaitos
(Pranešėjai: BC pirmininkas Bernardinas Vainius ir finansininkė Teresė Preikšienė);
2. Panovių kaimo bendruomenės centro „Ačiū“ nominacijos įteikimas;
3. Bendruomeninės veiklos krypčių aptarimas ir įvertinimas;
4. Svečių pasisakymai ir diskusijos.
Susirinkimas įvyks pagal VI–ojo karantino švelninimo etapo reikalavimus.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti !

Bernardinas Vainius, Panovių kaimo BC pirmininkas

Komentuoti