Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Tai bus mėgstamiausias įrenginysPanovių kaimo bendruomenės centras įgyvendino projektą „Panovių kaimo vaikų žaidimų aikštelės plėtra“, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo taisykles. Projekto tikslas: skatinti Panovių gyventojų savarankiškumą tenkinant socialinius jų poreikius, stiprinant gyventojų sutelktumą bendruomeninei veiklai, sudarant jiems sąlygas dalyvauti sprendimų priėmime dėl socialinių poreikių tenkinimo. Tikslas atitinka 2019 m. gegužės 30 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą (protokolas Nr. 37-1). Juo buvo patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla: bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Visos šios projekto veiklos tenkina gyventojų poreikius.
Projektas tęstinis. Jau 2008 m. buvo vykdoma panaši veikla ,,Panovių kaimo bendruomenės pramogų ir poilsio parko įrengimas“. Tuo metu buvo naujai įrengta vaikų žaidimo aikštelė: pastatytos sūpuoklės, buomas, smėlio dėžė su dangčiu, suolas. Bėgant metams dalis įrenginių paseno, susidėvėjo. Todėl buvo nuspręsta atnaujinti įrenginius ir praplėsti vaikų žaidimų erdves. Į projekto vykdymo veiklą įtraukti vietos gyventojai, kurie savanorišku darbu prisidėjo prie aplinkos tvarkymo darbų: lapų grėbimo, akmenų ir šiukšlių rinkimo, medžių genėjimo bei žolės pjovimo. Projekto lėšomis įsigyta medžiagų, pagaminti ir įmontuoti planuoti įrenginiai. Prie vykdomo projekto bendruomenė prisidėjo ne tik savanorišku darbu, bet ir savo lėšomis, o vietos ūkininkai neatlygintinai parėmė transportu.
Viešas projekto pristatymas Panovių kaimo bendruomenei pateikiamas tinklalapyje www.panoviai.lt, taip pat informaciniame leidinyje „Panovietis“, fb paskyroje Ožkinė. Numatoma įvykdytą projektą aptarti ir numatyti projektinės veiklos gaires ateičiai bendruomenės narių visuotinio susirinkimo metu 2020 m.

BC informacija

 Rikiuojasi nauji įrenginiai Vyksta paruošiamieji darbai

Komentuoti