Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Popietės akimirkos2019-ieji metai ypatingi Panovių kraštui – sukanka 100 metų, kai gimė choreografas, sceninio lietuvių liaudies šokio kūrėjas Juozas Lingys. Šie metai ypatingi ir mums, panoviečiams, nes Juozas Lingys gimė 1919 m. sausio 1 d. Gyliškiuose, Sintautų valsčiuje (dabar – Kudirkos Naumiesčio seniūnija). Jo gimtoji vieta tik apie pora kilometrų nutolusi nuo Panovių miestelio centro, todėl jo atminimas šiame krašte nuolatos savas ir gyvas.
Gruodžio 7d. panoviečiai, susirinkę į adventinę popietę „Gerumu sušildyti“, paminėjo ir savo garbaus kraštiečio jubiliejų. Laisvalaikio salės darbuotoja Ingrida Jašinskaitė ir bibliotekininkė Galina Sniečkuvienė paruošė parodėlę, kurioje kraštotyrininkų Bernardo ir Vincento Aleknavičių knygose „Novužės krašto vaikai“, „Sintautų parapija“, „Sintautų kalendorius“ publikuojamos J.Lingio gyvenimo akimirkos. Eksponuota ir mūsų kraštotyrininkės Teresės Durstinienės surinkta medžiaga apie vieną pirmųjų lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėją. Ją domėtis choreografo gyvenimu paskatino tai, kad Juozo Lingio ir Terėsės tėveliai buvo artimi kaimynai.
Bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas P.Vainius susirinkusiems pateikė choreografo svarbiausius gyvenimo momentus bei ryšį su zanavykų kraštu, o kartu ir su Panoviais. Teresė Durstinienė pasidalino savo ir tėvų prisiminimais iš J.Lingio studentiško gyvenimo.

Visi pasidžiaugėme, kad mūsų kraštiečio atminimas įamžintas Zanavykijoje. Jo vardu pavadintas Šakių miesto parkas, jame yra atminimo lenta pažymėtas ąžuolas, kurį sodino gimnazistas J. Lingys su klasės draugais. Per 95-ąsias J. Lingio gimimo metines atrestauruota J. Lingio parko vartų skulptūra, sutvarkytos skulptūros choreografo tėviškėje Gyliškiuose bei jo atminimui skirta skulptūra Panoviuose. Jo nuopelnai įvertinti ir šalies mastu: dvylika kartų buvo paskirta Kultūros ministerijos choreografijos premija, tris kartus buvo apdovanotas už dainų ir šokių šventes bei už meninę ir kūrybinę veiklą jam buvo suteiktas Liaudies artisto garbės vardas. J. Lingys pelnytai tituluojamas lietuviškojo šokio tėvu.
Choreografas mirė 1984 m. gruodžio 16 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Šiais, jubiliejiniais metais, daugelis šakiečių ir kitų vietovių gyventojų lankėsi J. Lingio tėviškėje. Kad būtų lengviau surasti šią vietą, pastatyta nuoroda į J. Lingio tėviškę prie kelio Naudžiai-Panoviai.

Vilija Išganaitienė, Panovių BC valdybos narė

B.Vainius ir L. Viliūšienė Popietės dalyviai

Komentuoti