Spausdinti

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Susirinkimo dalyviaiKiekviename mieste, miestelyje ar kaime atsiranda aktyvių, iniciatyvių žmonių, kurie siekia dalyvauti sprendžiant savo gyvenamosios vietovės viešuosius reikalus. Yra sukurta nemažai įrankių, leidžiančių gyventojams dalyvauti savivaldos procesuose, ir kai kuriais atvejais gyventojai jais gana aktyviai naudojasi. Tai patvirtino lapkričio 19 d. bendruomenės namuose gausiai susirinkę Panovių seniūnaitijos gyventojai. Susirinkimo tikslas - išrinkti Panovių seniūnaitijos seniūnaitį, kuris būtų aktyvus, išmanantis gyventojas, paskatinantis ir kitus domėtis bei dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. Seniūnaitis nėra pareigūnas, ar Savivaldybės institucija.
Pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką (toliau - Tvarka), seniūnaitis renkamas 4 metams, dirba visuomeniniais pagrindais, atstovaudamas vietos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.
Susirinkimo metu Kudirkos Naumiesčio sekretorė Rasa Staugaitienė ir seniūnas – mentorius Algimantas Baubonis priminė seniūnaičio rinkimo procedūrą. Iškeltas vienas vienintėlis kandidatas – Valdas Pikžirnis. Jo iškėlimo procedūra atitinka visus Tvarkos reikalavimus. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė Valdo Pikžirnio kandidatūrai.
Norime mūsų seniūnaičiui palinkėti: rūpintis bendruomenės interesais ir tinkamai atstovauti bendruomenei seniūnijoje, savivaldybėje bei savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose.

Irena Jurkšienė, BC pirmininko pavaduotoja

 

Išrinktas seniūnaitis V.Pikžirnis seniūnas mentorius aiškina rinkimo procedūrą