Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Šakių rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-275 patvirtino Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašą“. Šis aprašas reglamentuoja gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų ir atšaukimo tvarką bei sąlygas. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Jis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnaičio rinkimų data, laikas, vieta, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, viešai seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų.
Seniūnaičių rinkimus organizuoja ir vykdo: seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų – seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnas.
Kandidatus į seniūnaičius siūlo tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, bendruomeninės organizacijos, gyventojai. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti ne mažiau kaip 20 seniūnaitijos gyventojų, kuriems siūlymo pateikimo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę.
Pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, seniūnas sudaro kandidatų į seniūnaičius sąrašą, kuriame pasiūlyti kandidatai surašomi abėcėlės tvarka pagal kandidatų pavardes, ir likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki seniūnaičio rinkimų, kandidatų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas.
Kviečiame visus Panovių gyventojus 2019 m. lapkričio 19 d. 16 val. aktyviai dalyvauti seniūnaičio rinkimuose. Rinkimai įvyks Panovių bendruomenės centro patalpose.
Su seniūnaičių rinkimo organizavimo tvarka galima susipažinti Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt.

BC informacija

Komentuoti