Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

4Rugsėjo 22 d. Panovių seniūnaitijos gyventojai gausiai rinkosi į Bendruomenės centrą. Jie dalyvavo Panovių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose. Kudirkos Naumiesčio seniūnas Edvardas Belevičius pasidžiaugė tokiu gyventoju aktyvumu ir pilietiškumu, kuris reiškė, kad visi yra suinteresuoti išrinkti gyvenamosios vietos atstovą, kuris tinkamai atstovautų bendruomenę. Iškelta buvo tik viena kandidatūra panoviečio Vytauto Trepeikos. Bendruomenei puikiai pažįstamas: čia gimęs ir augęs Trepeikų Vytukas, kuris charakterizuojamas tik teigiamai. Visi susirinkimo dalyviai vienbalsiai nusprendė, kad jų seniūnaitijos seniūnaitis bus 35 metų amžiaus Vytautas Trepeika. Vedęs. Žmona Vida dirba Vilkaviškio transporto įmonėje. Šeimoje auga du moksleiviai berniukai - 16 metų Vytenis ir 9 metų Nojus. Visų atvykėlių akį patraukia gražiai tvarkoma Trepeikų sodyba, kuri pastoviai gauna prizus už originalius kalėdinius sodybos papuošimus.
Po patvirtinimo procedūrų seniūnaitis Vytautas Trepeika su Panovių seniūnaitijos gyventojais gyvai susitiks kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį. Susitikimo vieta, laikas, seniūnaičio kontaktai bus nurodyta atskirame pranešime.
Seniūnui Edvardui Belevičiui ir sekretorei Rasai Staugaitienei buvo puiki galimybė pabendrauti su panoviečiais, išgirsti jų problemas ir jas aptarti.

Panoviečių pageidavimu supažindiname su seniūnaičio teisėmis ir pareigomis:
39 straipsnis. Seniūnaičio teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, suvestinė redakcija nuo 2023-09-01)
1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:
1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
2. Seniūnaitis skatina gyventojus:
1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

BC informacija

6.1 7.1 9.1