Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Teresė Durstinienė„Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“ filmavimo komanda lankėsi Panoviuose ir Kudirkos Naumiestyje. Šios vietovės ypač turtingos savo istorine praeitimi...
Projekto sumanytoja Reda Kneizevičienė dėkoja Teresei Durstinienei už įdomų pasakojimą apie Panovių kaimo praeitį ir kaimo muziejaus pristatymą. Taip pat komanda dėkoja bendruomenės centro pirmininkui Bernardinui Vainiui, valdybos narėms Ingridai Šimaitienei, Jūratei Vaišnorei už susitikimų ir filmavimo koordinavimą.
Džiugu, kad kiekviena vietovė turi savo veidą, savo istoriją ir turi ką parodyti atvykusiam svečiui. Tikėkime, kad parengus projekto metu sukurtus video, dar daugiau turistų norės aplankyti šias vietoves, kad susidarys sąlygos plėtoti Sūduvos regiono turizmą ir padės vietos bendruomenėms generuoti edukacinių programų pajamas.
Toliau darbas persikels į maketavimo ir dizaino programas, o vėliau pasirodys ir rezultatas, kuomet bus pristatoma mūsų krašto įgyvendintų Lietuvos kaimo plėtros programos projektų rezultatai ir parengtas žiedinis turizmo maršrutas: Antanavas - Višakio Rūda- Lekėčiai- Gerdžiūnai- Panoviai- Kudirkos Naumiestis- Alvitas- Gižai- Aistiškiai- Tarprubežiai- Liudvinavas- Sasnava- Antanavas.
Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Šiuo metu ir vyksta KPP projektų filmavimo darbai virtualiems turams.

BC informacija

Šešupės vaizdai Paruoštos baidarės Kaimo muziejuje