Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

BC ataskaitinis susirinkimasVasario 24 dieną Panovių amatų centre įvyko ataskaitinis Panovių bendruomenės centro susirinkimas. Jame dalyvavo virš 40 bendruomenės narių ir gražus svečių būrys.
Kaimo bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius pateikė praėjusių metų veiklos ataskaitą. Joje buvo įvardinti visi renginiai, kuriuos bendruomeniečiai organizavo visuomenei, pasidžiaugta gražiu bendravimu su laisvalaikio centro darbuotojomis, atgaivinta svetaine www.panoviai.lt, kurioje teikiama informacija apie organizuojamus renginius. Pirmininkas dėkojo svetainės administratoriui Žilvinui Sniečkui už operatyvų informacijos pateikimą. Nemažai, jo nuomone, pasitarnauja bendruomeninės veiklos viešinimui laikraštukas „Panovietis“.
Finansininkė Teresė Preikšienė supažindino susirinkusius su 2018 metų balansu ir finansinės veiklos ataskaita. Pasidžiaugta, kad turint sutaupytų lėšų, bus galima remontuoti amatų centro stogą, kuris pareikalaus nemažai investicijų. Pasak finansininkės, Panovių bendruomenė pati save išlaiko, tad čia nemažas nuopelnas yra gerai dirbančio bendruomenės pirmininko. Balansas ir finansinė ataskaita patvirtinama vienbalsiai.
Valdybos narė G.Šnirpūnienė pristatė galimybę teikti projektus pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Susirinkimo dalyviai pritarė valdyboje išdiskutuotam siūlymui teikti projektą pirmajai veiklos sričiai „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“. Projekto lėšomis numatyta įsigyti ir sumontuoti kondicionierių, kuris užtikrintų patalpose tinkamas sanitarines sąlygas.
Po rimtų kalbų bendruomeniečiai buvo nudžiuginti Elvyros Jucaitienės sukurtu himnu mūsų kaimui. Akomponuojant Vidmantui Sprainaičiui ir diriguojant himno autorei, visiems kartu buvo smagu jį sugiedoti.
Nepamiršta pasidžiaugti ir padėkoti „Varpo“ nominantams Teresei ir Juliui Preikšams už jų savanorišką veiklą.
BC pirmininko pavaduotoja Irena Jurkšienė padėkojo už gražias iniciatyvas ir apdovanojo pagyrimo raštais bei valdybos narės Ingridos Šimaitienės pagamintais nuostabiais gėlių žiedais šiuos bendruomeniečius: Daivą Palukaitienę, Liną Viliūšienę, Genovaitę Endriukaitienę, Teresę Stravinskienę, Rūtą Lozoraitienę, Vytautą Viliūšį, Kęstutį Gylį, Ingridą Šimaitienę.
Neliko neapdovanoti ir gražiausiai papuoštų kalėdinių sodybų savininkai, tai E. ir V. Kabišaičiai, V. ir Z. Kvedaravičiai, R.ir J. Baltrušaičiai, V. ir K.Taujinskai.
Pasibaigus susirinkimui, visų laukė gražus pabendravimas prie zanavykiško kugelio, kurį kepė Ingrida Šimaitienė, ir arbatos puodelio. Neskubėjo visi skirstytis į namus, nes reikėjo aptarti ir kaimo naujienas, ir rinkimus, ir padiskutuoti apie rengiamą Užgavėnių šventę.O gal tiesiog norėjosi dar ilgiau pabūti bendrystės jaukume.

Genovaitė Endriukaitienė, BC valdybos narė

 

Apdovanojami aktyviausi BC narės