Naujienos

Išrinkite žinių temą iš sąrašo apačioje, paskui išrinkite žinių straipsnį skaityti.
Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

uzgavines

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

2019 m. vasario 24 d. 14 val. Panovių bendruomenės namuose įvyks Panovių kaimo bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Bendruomenės centro pirmininko 2018 m. veiklos ataskaita.
2. 2018 m. finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Dėl dalyvavimo Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti programoje.
4. Nominacijų įteikimas už kalėdiniu laikotarpiu gražiausiai papuoštas sodybas .
5. Kiti klausimai
Kviečiame dalyvauti !

BC pirmininkas Bernardinas Vainius

 

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

PreikšosDžiugu, kad Vasario 16-ąją - būtent tokią svarbią visai šaliai dieną galime pasidžiaugti ne tik valstybės atkūrimu, bet ir šalia esančių žmonių pasiekimais ir darbais. Tradiciškai geriausieji, labiausiai nusipelnę seniūnijos gyventojai, pagerbiami Kudirkos Naumiestyje. Įteikiama „Varpo“ nominacija. Ši pagerbimo procedūra vyksta penkiolikti metai. Net penkiolikos panoviečių šeimose puikuojasi simbolinis keramikinis Varpas. Šiemet „Varpo“ nominacija įteikta Teresės ir Juliaus Preikšų šeimai.
Tai tvirta, lietuviška šeima, kurioje bendravimas paremtas pagarba vieno kitam. Teresės ir Juliaus Preikšų žodžiai neprasilenkia su poelgiais. Jie nesavanaudiškai rūpinasi bendruomenės reikalais, sponsoriai kultūrinių veiklų, ženkli jų suteikta materialinė pagalba.
Sveikiname nominantus ir linkime kūrybingų ir prasmingų veiklų.

Irena Jurkšienė, BC pirmininko pavaduotoja

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

01Kiekviena bendruomenė gali labai daug. Jos vietą visuomenėje nusakyti dar sunku, nes ir dabar tebevyksta diskusijos, pasigendama įstatymų, reglamentuojančių bendruomeninę veiklą. Kaimų gyventojai susibūrė teritoriniu principu, kad galėtų iškelti tam tikrai vietovei būdingas problemas, jas išdiskutuoti ir būti socialiniu užsakovu tas problemas sprendžiant. Bendruomenė savo savanoriška veikla, socialumu, demokratiškumu gali atlikti labai daug darbų pati.
Panovių bendruomenė, kaip ir visoje Lietuvoje, susiduria su savanorių motyvacija, nes žmonės dirba be atlygio, pasigendama išlaidų kompensavimo transportui, telefonui, bendruomeninių patalpų išlaikymui. Bet vienaip ar kitaip bendruomenė yra arčiausiai žmogaus esanti ir neabejotinai teigiamai juos veikianti grandis, padedanti stiprinti jų pilietiškumą ir įtraukti į naudingas visuomeniškas veiklas. Todėl nuo bendruomenių įgalinimo reikia pradėti ir tikrosios savivaldos kūrimą.
Tokiam požiūriui pritarianti Panovių kaimo bendruomenės centro valdyba, suformuota iš 7 asmenų, rinkosi į valdybos posėdį, kuriame aptarė svarbiausius organizacinius klausimus. Jų gana daug. Vienas iš numatomų svarbesnių ‒ atlikti turimų bendruomenės centro resursų inventorizaciją: veiklos dokumentacijos, materialinio turto, sukaupto projektinės veiklos metu ir įsigyto iš bendruomeninio verslo pajamų. Šį darbą pavesta koordinuoti Virginijai Gylienei ir Genovaitei Endriukaitienei. Nemažą rūpestį kelia būsima Panovių sporto ir turizmo bazė. Nutarta joje suaktyvinti turizmo paslaugų teikimą. Tuo būdu organizuoti trečiadienį talką, kurios metu bus sutvarkytos patalpos, inventorius. Tuo rūpintis pavesta Ingridai Šimaitienei.
Aptarta konkurso „Jaukios Kalėdos Panoviuose“ organizavimas. Bus kviečiami visi panoviečiai papuošti savo aplinką ir sukurti bei padovanoti šventinę nuotaiką Panovių gyventojams ir svečiams.
Pirmininkas Bernardinas Vainius pasiūlė bendruomenės nariams organizuoti lapkričio 25d. žadėtą išvyką į Šakių kultūros centrą, kuriame vyks cirko laureatų pasirodymas.
Bendruomenės aktyvo pagalbos laukia dar du renginiai: romansų vakaras, kurį organizuoja laisvalaikio salės darbuotojos, ir Adventinė popietė – organizuojama bibliotekos vedėjos.
Aptarta ir projektinė veikla, brandinamos jai idėjos.
Vienas iš pagrindinių valdybos tikslų ‒ skatinti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, populiarinti bendruomenėje savanorišką veiklą, gražinti savo kraštą, telkti žmones bendram darbui. Ir didelių žygių čia nebūtinai reikia: tik neužmiršti savo artimųjų ir aplink gyvenančių; tik sukurti ar prisidėti prie jaukumo kūrimo savo namuose ar kolektyve, ar kaime, ar benduomenėje. Juk gyvenimas nuo to tikrai gražėja, jausmai taurėja ir kiekvieno mūsų dvasia šviesėja.

Virginija Gylienė, Panovių BC sekretorė

Pokategorės

Paskutinės naujienos iš Panoviai administratorių.