Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

02Sausio 28 dieną, Panovių amatų centre, sutiktas dvidešimtas iliustruotas kraštotyrinis-informacinis Šakių viešosios bibliotekos leidinys, skirtas Šakių 420 metų jubiliejui. Kalendorių pristatė Šakių viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ - Lina Ėringienė, Onutė Jasinskienė, Rita Mockeliūnienė.
Du šimtai vienuolika autorių skaitytojus supažindina su Šakių krašto istorija ir dabartimi, kalba ir papročiais, žymiais žmonėmis ir jų veikla. Leidinyje minimos nusipelniusių žmonių sukaktys. Daug vietos kalendoriuje skirta rezistencinei kovai atminti; autorių jutiminėms kančioms, hiperbolizuotiems išgyvenimams…
01Kalendoriaus puslapiuose raidės kalba apie Panovių krašto šviesuolius: kunigą Pranciškų Aušiūrą, tautinio šokio tėvą Juozą Lingį. Kalendoriuje rašoma, kad Šakiuose yra Juozo Lingio parkas, atminimo lenta pažymėtas ąžuolas, kurį sodino J. Lingys su klasės draugais. Nuo 1989 m. J. Lingio tėviškėje Gyliškių k. auga jo atminimui skirti ąžuoliukai, sodinti ansamblio „Lietuva“ artistų, minint 90-ąsias gimimo metines, pastatytas V. Cikanos sukurtas koplytstulpis. Panovių gyvenvietėje yra jo vardu pavadinta gatvė, stovi medinė šokėjos skulptūra (aut. V. Cikana). Visus žavi mūsų žemietės Meilutės Palubinskaitės- Andriukaitienės karpiniai. Ji išradinga, sumani, kūrybinga, veikli pedagogė. Jos vadovaujami moksleiviai dalyvauja apskrities ir respublikiniuose projektuose, tampa laureatais. Panoviuose užaugo „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja Laima Aštrauskienė, o Diana Jazukevičienė, rajono pedagogų Metodinės tarybos narė, organizuoja konferencijas, seminarus, edukacines išvykas. Šiuo metu yra rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, Šakių TAU dekanė. Tai komandos žmogus: aktyviai bendradarbiauja su mokyklų pedagogais, teikia metodinę pagalbą, dalijasi patirtimi. Kalendorių ne pirmus metus puošia išradingi Gretos Išganaitytės piešiniai. Galina Sniečkuvienė pati iliustruoja kalendorių ir maketuoja visas leidinio iliustracijas. Šalia publicistikos leidinyje gausu dokumentinės informacijos. Panovių krašte gyveno 1919 metų savanoriai: Juozas Stankevičius iš Žaltynų k. Antanas Kulikauskas iš Gustainiškių k. Jonas Mačiulaitis iš Jundilų k. Juozas Valaitis iš Kaupiškių k. Kalendoriaus sudarytojai tiki, kad leidinys ras tinkamą vietą mūsų namuose.
Renginį papuošė panovietės Rimos Neverauskienės siuvinėtų paveikslų paroda. Muzikinę programą dovanojo Kudirkos Naumiesčio kultūros centro Aušros ir Alvydo duetas.Susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas Bernardinas Vainius.

G.Sniečkuvienė, Panovių kaimo BC